Sotonisti napadaju katoličke objekte u BiH

Službeni pokazatelji govore kako je u zadnjih godinu dana registrirano 28 napada na vjerske objekte.

Čuvajmo svetinje

To je upola manje u odnosu na 58 nasrtaja vandala na svetinje u prethodnom razdoblju. Od ukupno 28 slučajeva, na pravoslavne objekte se napadalo 12 puta, na islamske 11 i četiri puta na katoličke objekte. Nije bilo prijava o nasrtajima na objekte židovske vjerske zajednice u BiH.
Ta brojka, međutim, ne mora biti i konačna jer su napadi bilježeni na temelju prijava iz lokalnih zajednica ili od samih vjernika tako da objektivno ostaje mogućnost da je bilo još napada na vjerske objekte ili mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u BiH koji nisu prijavljeni. Ipak, u samo šest slučajeva policija je otkrila počinitelje. Kao i ranijih godina napadni su objekti onih vjerskih zajednica koji su na nekom području, uvjetno rečeno, u manjini. Razumljivo je da su Međureligijsko vijeće i policijske agencije ohrabrene i zadovoljne drastičnim padom broja napada na vjerske objekte, ali upozoravaju na zabrinjavajuću tendenciju da na svetinje uglavnom u zadnje vrijeme nasrću maloljetnici.
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić smatra kako Međureligijsko vijeće očigledno uspješno provodi monitoring o napadima na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u BiH s ciljem zaštite svetih mjesta i obrane naših vjerskih objekata. Prema njegovim riječima, promatranje ne smije biti predmetom političke manipulacije nego u cilju poštivanje naših svetinja.
- Opasno je u nekom društvo ako se izgubi osjećaj za sveto jer onda niti čovjek više nije vrijedan. Želimo da kroz poštivanja objekata kao nečeg svetog, kao izraz identiteta i simbola ljudskoga, mijenjamo u društvu mentalitet poštivanja vrijednosti. Praćenje je iznimno važno, ali i slanje zajedničke poruke: "Čuvajmo naše svetinje!", kazao je jučer kardinal Puljić. Vrhbosanski nadbiskup kaže kako je, prema prikupljenim postocima, vidljivo je da je upola manje napada na vjerske objekte, što ih raduje. Dodao je kako je sigurno da su naš monitoring te nesebično i blagovremeno djelovanje policije u mnogim slučajevima utjecali na te ohrabrujuće pokazatelje. Nažalost, osim političke manipulacije, često opterećene mržnjom, kardinal Puljić je istaknuo i jednu drugu vrlo čudnu pojavu za koju kaže kako mora dobiti više elemenata da bi mogao odgovornije i opširnije govoriti.
-Naime, pojavila se u BiH jedna sotonistička skupina koja ciljano napada katoličke objekte. Prema podacima s kojima trenutačno raspolažem, u nekoliko je navrata napadnuto svetohranište u crkvama u kojima se čuva Presveto s hostijama za pričest što osobito boli i vrijeđa katolike. To pokazuje da ne mora uvijek u pozadini biti politička manipulacija ili motivi, nego to, evo, rade i sotonističke skupine, naglasio je uznemireni kardinal Puljić. Dodao je kako je zadnji slučaj takve vrste zabilježen u župi Globarica kod Žepča gdje su nasilnici i pripadnici te opake skupine upravo hostije jako oskrnavili te izrazio očekivanje da policija ispita te teške incidente, pronađe i kazni počinitelje.

Uloga policije

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Ćavar sa žaljenjem je ustvrdio kako se i 17 godina nakon rata napadaju vjerski objekti. On je potvrdio kako su maloljetne osobe u zadnje vrijeme u glavnim ulogama što mora brinuti i što postaje ozbiljan problem za društvo:
- Za uspješnu borbu i prevenciju u napadima na vjerske objekte u BiH potrebna je puna koordinacija i djelovanje cijele društvene zajednice. Ogromna je uloga obitelji, škola, državnih institucija, policije pa do medija. Problem je kompleksan. Želim jasno poručiti kako će policijske agencije učiniti sve što mogu u borbi protiv toga zla, kazao je doministar Ćavar. Naglasio je kako će staviti u funkciju sva raspoloživa sredstva uključujući i represivne mjere kako bi ove opasne i za vjernike uvredljive pojave eliminirali. Istaknuo je kako je izvješće monitoringa Međureligijskoga vijeća i za policiju vrlo značajno i važno sa smjernica u njihovome budućem radu.

Dnevni list