Služena misa povodom godišnjice smrti fra Petra Anđelovića

Služena misa povodom godišnjice smrti fra Petra Anđelovića
Tim povodom je u crkvi Sv. Ante na Bistriku služena misa. Također misa je služena i u župnoj crkvi u Dubravama kod Brčkog.
 
Fra Petar Anđelović preminuo je 14. siječnja 2009. godine u u 72. godini  života u Sarajevu. Sahranjen je 16. siječnja u Dubravama kod Brčkog.
 
Petar Anđelović rođen je 9. prosinca 1937. godine u mjestu Boće kod Brčkog.
 
Osnovnu školu završio je u Boću, gimnaziju u Visokom, novicijat u Kraljevoj Sutjesci, filozofsko-teološki studij u Sarajevu. 

Za svećenika je zaređen 1964. godine.
 
Bio je kapelan u Essenu (1966-1972).
 
U Provinciju se vratio krajem 1975. te službovao kao tajnik Provincije, župnik u Zenici i gvardijan u samostanu Sv. Ante u Sarajevu. Biran je za definitora Provincije i provincijala (1991-2000). Od 2003. bio provincijski asistent (Franjevački svjetovni pokret) FSR-a.
 
Objavio je niz knjiga i publicističkih radova. Između ostalog: "Žena u Crkvi poslije Drugog vatikanskog sabora, u Selidba Ramljaka. Radovi s povijesno-teološkog simpozija u povodu 300. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu održanog na Šćitu 4. i 5. septembra 1987. godine, TEBIS, Sarajevo, 1998, 135-151, Mali brat kakva treba franjevačka zajednica, u: Verbi ministri et omnes creati cultor. (Zbornik u čast prof. dr. fra Vitomira Slugića u povodu 70 godina života ), Sarajevo 1998, 73-78. Od Franje učiti ljubiti crkvu - sv. Franjo, franjevci i hijerarhija, u: Spomen-spis. Povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb 2004, 9-15. Vjerni Bogu vjerni Bosni, Rabic, Sarajevo 2000, Franjevci na prijelazu u treće tisućljeće, Rabic, Sarajevo 2003. Stvarnost(i) okom vjernika, Rabic, Sarajevo 2004.
 
Povodom godišnjice smrti fra Petra Anđelovića Izdavačka kuća "Rabic" objavit će njegova sabrana dijela.