Sjećanje na poginule u Buhinim kućama

Sjećanje na poginule u Buhinim kućama
09. siječnja. 1994. u napadu postrojbi Armije BiH na prigradsko naselje Buhine kuće poginulo je i ubijeno 26 pripadnika HVO-a i hrvatskih civila. Tog dana u žestokom napadu i na liniji obrane na Sofi poginula su još 4 pripadnika HVO-a. Tom je prilikom u Buhinim kućama okrutno ubijeno deset zarobljenih pripadnika HVO-a.