SIP: 587 prijava za sudjelovanje na lokalnim izborima

SIP: 587 prijava za sudjelovanje na lokalnim izborima
Ilustracija / hercegovina.info

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) Bosne i Hercegovine primilo je u propisanom roku 587 prijava političkih subjekata za ovjeru sudjelovanja na Lokalnim izborima 2020., i to 47 prijava neovisnih kandidatajin (nacionalne mane), 20 prijava grupa građana, udruženja građana 2 i 135 prijava političkih stranaka.

U navedeni broj nisu ušle prijave pristigle putem pošte, izvan roka, priopćio je SIP.

Izborno povjerenstvo podsjeća da je u skladu s Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, 3. srpnja u 16 sati istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, neovisnih kandidata, udruženja i grupa građana, za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2020. godine.

Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu biti će dostupan javnosti na internet stranici  Središnjeg izbornog povjerenstva nakon što ga to povjerenstvo odobri.

SIP će u skladu s ranije utvrđenim rokovima provjeriti i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, nakon čega se stječu uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija odnosno listi neovisnih kandidata.

Imajući u vidu da novac za organizaciju i provedbu izbora još nije osiguran, Središnje izborno povjerenstvo ulaže maksimalne napore da u kapacitetima kojima raspolaže izborni proces ne bude ugrožen i prekinut, napominju iz SIP-a.