Sindikat JP HZHB protiv upošljavanja bez ikakvih kriterija

Članovi GVU JP EP HZHB d.d. Mostar su raspravljali o dostavljenom prijedlogu Uprave Društva JP EP HZHB d.d. Mostar o planu upošljavanja u ovom poduzeću tijekom 2013. godine, prenosi službena stranica sindikata nsuephzhb.ba.

Dopis je dostavljen dana 24.01.2013.godine pod brojem: I-694/13. Izvršena je rasprava i iznijeti su mnogobrojni prijedlozi i primjedbe, a mi ističemo one koje su najznačajnije za sve uposlenike i Poduzeće u cjelini:

Zahtijevamo povrat satnice na obračun od 4,40 KM bruto i usklađivanje iste sa porastom troškova života.
U planu upošljavanja potrebno je da se dostave zahtjevi neposrednog rukovoditelja sa terena o stvarnim potrebama i isti bi trebao da sadrži slijedeće:

- obrazloženje za radno mjesto koje se traži u zahtjevu

- naziv radnog mjesta.

- opis poslova.

- stupanj stručne spreme.

Je li i kada je stavljen van snage Zaključak s 15. Skupštine JP EP HZHB d.d. Mostar od 28.06.2012. godine koji ograničava nova upošljavanja u JP EP HZHB d.d. Mostar (isti dostavljamo u privitku).
Jeste li upoznati s Odlukom FERK-a o određivanju bazne godine kod pokretanja tarifnih postupaka od 06.rujna 2012.godine (Odluka u privitku). Napominjemo da je 31.12.2010.godine u JP EP HZHB d.d. Mostar bilo upošljeno 1.815 djelatnika.
Iz kojih sredstava i kojom preraspodjelom će se isplaćivati plaće i druge naknade za uposlenike koji nisu obuhvaćeni Odlukom FERK-a, a Vi ste predložili da se uposle tijekom 2013.godine.

6. Imate li i jeste li tražili odobrenje FERK-a za porast izdvajanja namijenjenih za radnu snagu (troškovi plaća i drugih naknada uposlenika).

Glavno vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar je protiv dostavljenog prijedloga plana upošljavanja za 2013. godinu u vremenu kad ovo poduzeće drugu godinu za redom bilježi velike gubitke u poslovanju. Isto tako smo i protiv načina kako se to radilo u proteklom periodu kada su pojedinci upošljavani bez ikakvih kriterija i zahtjeva neposrednih rukovoditelja s terena što je u konačnici dovelo do smanjenja dostignutih prava uposlenika (smanjenje plaće 5%, ukidanje božićnice, naknade za dar djeci uposlenicima i ukidanje jednokratne pomoći umirovljenicima JP EPHZHB)

Glavno vijeće uposlenika JP EP HZHB d.d. Mostar temeljem Članka 23. Zakona o vijeću uposlenika predlaže održavanje zajedničkog sastanka s Upravom društva JP EP HZHB radi konsultacija o izradi plana upošljavanja za 2013. godinu.

nsuephzhb.ba