Saša Dalipagić preuzeo dužnosti ministra

Saša Dalipagić preuzeo dužnosti ministra
Zamjenik ministra komunikacija i prometa Saša Dalipagić je preuzeo obavljanje dužnosti ministra komunikacija i prometa BiH, sa svim ovlastima, na temelju članka 14. Zakona o Vijeću ministara BiH, od 26. 12. 2018. godine, nakon što je ministar Ismir Jusko podnio ostavku radi odlaska na drugu dužnost.