SARAJEVO Privremena mjera zabrane rada za one koji ne poštuju epidemiološke mjere

SARAJEVO Privremena mjera zabrane rada za one koji ne poštuju epidemiološke mjere
Samır Jordamovıc/Anadolija

U nastavku 41. sjednice, Skupština Županije Sarajevo je usvojila izmjene Zakona o inspekcijama ŽS-a s ciljem unapređenja sustava kontrole propisanih epidemioloških mjera, odnosno uspostavljanja efikasnijeg mehanizma i djelovanja Uprave inspekcije na suzbijanju širenja zaraznih bolesti, javlja Anadolu Agency (AA).

“Prema usvojenoj izmjeni Zakona, kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti s donesenim naredbodavnim aktima kriznih stožera, zaključcima i odlukama vlada Županija i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva koje su naredbodavnim aktima učinjene obavezujućim, postupajući inspektor će, zbog hitnosti postupka, a u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, odmah izreći upravnu mjeru Rješenje o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati. U ponovljenom slučaju u trajanju od osam dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju u trajanju od 15 dan”, naveli su iz Vlade Županije Sarajevo.

Upravna mjera privremene zabrane rada se izriče odmah, putem zapisnika, kada postaje i izvršna, a inspektor će donijeti pisano rješenje u roku od 24 sata od zapisnički naložene mjere.

“Žalba na Rješenje o privremenoj zabrani rada ne odlaže izvršenje Rješenja, jer se radi o hitnoj mjeri poduzetoj radi zaštite života i zdravlja ljudi, zbog prijeteće opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija. Inspektor će izvršiti osiguranje izvršenja naložene upravne mjere, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova ŽS”, istaknuli su.

Direktor Županijske uprave dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada, koji će se uskladiti s odredbama ovog zakona.