REZULTATI ANALIZE Poljoprivredno zemljište u HNŽ zagađeno kadmijem, niklom, olovom…

Poljoprivreda
Ilustracija / hercegovina.info

Analiza poljoprivrednog zemljišta, jednog od strateških resursa hercegovačko-neretvanske Županije, provedena je na 100 lokacija, piše manager.ba

Od ukupno 100 lokacija u Županiji Hercegovačko-neretvanskoj, na njih 47 analizom poljoprivrednog zemljišta, utvrđen je sadržaj kadmija (Cd) iznad dozvoljene granične vrijednosti. Pronađeni su i drugi teški metali, što zemljište na više lokacija svrstava u četvrtu klasu – onečišćeno preko 100%.

Neodgovornim korištenjem tla u poljoprivrednoj proizvodnji vrlo brzo dolazi do smanjenja njegove plodnosti i onečišćenja. S druge strane, tlo je uvjetno obnovljiv izvor, pri čemu je regeneracija degradiranog tla vrlo spora i često ga je nemoguće vratiti u prvobitno stanje, navedeno je u studiji koju je uradio TQM d.o.o Lukavac – Institut za kvalitetu, standardizaciju i ekologiju.

Osnovni zadatak nadzora bio je uvid u stvarno stanje tla, njegovu plodnost i razinu onečišćenosti teškim metalima i organskim polutantima.

Terenska istraživanja su obuhvatila izviđanje terena, uzimanje i označavanje uzoraka tla, snimanje mjesta uzorkovanja i slanje uzoraka u laboratorij.

Na osnovu rezultata ispitivanja, na području općine Jablanica, na dvije lokacije je utvrđen sadržaj kadmija, koji prelazi granične vrijednosti, a na jednoj od njih i prekogranične vrijednosti sadržaja nikla (Ni) i arsena (As). Na tri lokacije analizirane na području općine Prozor-Rama, utvrđene su više od dozvoljenih vrijednosti kadmija, a ovaj teški metal je potvrđen i na sedam lokacija na području Konjica gdje su na dvije lokacije utvrđene i prekogranične vrijednosti olova (Pb) te na jednoj nikla (Ni) i na jednoj cinka (Zn).

Kadmij je iznad dozvoljenih vrijednosti utvrđen i na čak 15 lokacija na području grada Mostara, kao i na dvije lokacije sadržaj bakra (Cu), na tri nikla i na jednoj olova.

U Čitluku kadmij prelazi granične vrijednosti na četiri lokacije, bakar i nikl na po pet, te krom (Cr) na dvije.

Na području grada Čapljina, utvrđen je viši sadržaj kadmija na osam lokacija, nikla i kroma na po četiri, bakra na dvije te olova i arsena na po jednoj lokaciji.

Povišene vrijednosti teškog metala kadmija registrirane su i na pet lokacija u Stocu, bakar i nikl na tri, te krom na jednoj.

Bakar, nikal i kadmij utvrđen su i na jednoj lokaciji u Neumu, dok je na području općine Ravno na dvije lokacije utvrđene više od dozvoljenih vrijednosti za kadmij te na jednoj lokaciji sadržaj nikla.

U zaključku dokumenta navodi se kako organska i mineralna gnojiva treba primjenjivati u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse, osobinama staništa, stupnju opskrbljenosti poljoprivrednog tla hranjivima, potrebama kultura za hranjivima, planiranim prinosom i slično, a ova druga i u skladu s dozvolom za stavljanje u promet.