REZULTATI ANALIZE Poljoprivredno zemljište u HNŽ zagađeno kadmijem, niklom, olovom…

Analiza poljoprivrednog zemljišta, jednog od strateških resursa hercegovačko-neretvanske Županije, provedena je na 100 lokacija,…