U SJENI PROFITA ALUMINIJ INDUSTRIES Aluminij d.d. ne radi ništa, a u 2022 uspjeli ostvariti gubitak od 18 milijuna KM

Aluminij Mostar,aluminij dd,dug,gubitak

Na jučer održanoj skupštini Aluminij d.d. nije usvojen proračun za 2022. godinu, saznaje Hercegovina.info

Inače, Aluminij d.d. je društvo dioničara koje je ostalo i dalje aktivno i preuzelo sve dugove ugašene tvornice nakon ulaska kompanije MT Abraham u najam nekadašnjeg Aluminija, koji sada posluje pod nazivom Aluminij industries d.o.o.

Ne rade ništa a stvorili gubitak od 18 milijuna maraka u 2022

Prema informacijama kojima raspolaže portal Hercegovina.info, ovo dioničko društvo u 2022. godini ostvarilo je gubitak od čak 18 milijuna i sto tisuća Konvertibilnih maraka. Inače, ovo je peta godina zaredom u kojoj nije prihvaćen prijedlog proračuna.

Aluminij d.d. ima manji broj zaposlenih čiji je opis posla nejasan, budući da je kompletnu tvornicu, rad i proizvodnju preuzela nova kompanija Aluminij industries. Zbog toga je neobično i kako je došlo do ovolikih gubitaka u 2022. godini. Poslali smo upit u sjedište kompanije da za javnost objasne gdje curi taj novac. Iz udruge malih dioničara Aluminija, Dial kažu kako nemaju podatke o tome na što ide taj novac jer ne dobivaju detaljne izvještaje. 

Aluminij Mostar,aluminij dd,dug,gubitak

Ukupni gubici iznose preko 400 milijuna maraka

S ovim aktualnim gubicima, ukupan gubitak Aluminija popeo se na zastrašujuću cifru od preko 400 milijuna maraka, točnije  410.446.819,57 KM.

Temeljni kapital iznosi 190.110.000,00 KM, te i bez toga, ostatak gubitka ostaje 238.503.136,97 KM.

Revalorizacijske rezerve prema podacima kojima raspolaže portal Hercegovina.info iznose 72.202.297,59 KM te se planiraju koristiti za pokriće troškova amortizacije.

Inače, revalorizacijske rezerve su financijska stavka koja se koristi za prikazivanje povećanja vrijednosti imovine poduzeća nakon revalorizacije, odražavajući tržišnu vrijednost. Te promjene ne utječu na operativne dobitke i gubitke poduzeća, već se evidentiraju u vlasničkom kapitalu. Revalorizacijske rezerve se koriste za prilagodbu knjigovodstvene vrijednosti imovine kako bi bolje odražavala stvarnu tržišnu vrijednost.

Na skupštini je zaključeno kako društvo Aluminij ne raspolaže dovoljnim izvorima za pokriće ostataka gubitka iz ranijih i tekuće godine te ih planiraju pokriti iz dobiti koju misle ostvariti na teret budućih poslovnih razdoblja.

Članovi nadzornog odbora mjesečno primaju prosječnu federalnu plaću

Uz sve to, na sjednici nadzornog odbora, održanoj 28.lipnja, donesen je prijedlog odluke o odobravanju temeljnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora društva Aluminij d.d. Mostar, prema kojoj se utvrđuje mjesečna naknada za rad članova i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u iznosu od jedne prosječne neto plaće u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Inače, prema podacima za lipanj, iznos neto plaće u FBiH je 1.262 KM. 

Aluminij Mostar,aluminij dd,dug,gubitak

Mjesečna naknada za rad predsjednika Nadzornog odbora je za 10% uvećana od osnovne naknade za članove NO.

I dok ugašeni Aluminij ostvaruje nove gubitke i vuče jedan od najvećih dugova u BiH, nova kompanija Aluminij industrija u vlasništvu Amira Gross Kabirija u 2022. godini ostvarila je ogroman promet od milijardu i tri milijuna maraka, dok je ostvarena dobit od 55,8 milijuna maraka.

I dalje je potpuno nepoznato tko će sanirati gubitke i dugove koji su se godinama gomilali u Aluminiju. 

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.