RASUTI PO SVIJETU Poznato u kojoj zemlji živi najveći broj državljana BiH

iseljavanje emigracije odlazak svijet
Ilustracija

Statistički podaci o ukupnom broju emigranata rođenih u BiH, koje vode statističke agencije u zemljama prijema, bez obzira na njihovo sadašnje državljanstvo, u 53 zemlje svijeta iznosi 1.836.961, od čega u zemljama Europe i Sjeverne Amerike živi 95% emigranata iz BiH, podatak je objavljen u dokumentu “Migracijski profil 2022 ” Ministarstva sigurnosti BiH.

Najviše ih živi u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji.

iseljavanje emigracije odlazak svijet

Međutim, navodi se u dokumentu, procjena ukupnog broja osoba bh. porijekla u svijetu je oko 2,2 milijuna. Ovaj broj uključuje osobe rođene u BiH koje su napustile svoju zemlju i procijenjeni broj njihovih potomaka rođenih u zemljama prijema bez obzira koje državljanstvo imaju, a ne uključuje tzv. staru emigraciju, piše Buka.

Status iseljenika

Status bh. iseljenika riješen je velikim dijelom kroz stjecanje državljanstva zemlje prijema, stalnu ili privremenu dozvolu boravka.

Prema posljednjim podacima UNHCR-a u svijetu je u lipnju 2022. godine registrirano 18.176 osoba iz Bosne i Hercegovine s izbjegličkim statusom. Broj državljana Bosne i Hercegovine, sa stalnim ili privremenim boravkom, prema dostupnim podacima za četrnaest država prijema, iznosi 494.132, a kako je to predstavljeno u tabeli ispod:

iseljavanje emigracije odlazak svijet

Ovaj broj predstavlja bh. državljane koji imaju samo državljanstvo Bosne i Hercegovine i koji nisu stekli državljanstvo države prijema, niti imaju dvojno državljanstvo.

Na kraju važno je istaknuti i da podaci o broju državljana BiH koji po osnovu Sporazuma o dvojnom državljanstvu posjeduju dvojna državljanstva s Hrvatskom, Srbijom i Švedskom nisu dostupni, jer niti jedna zemlja prijema ne vodi podatke o dvojnim državljanima, što znači kada državljani BiH dobiju državljanstvo zemlje prijema oni se u statistikama zemalja prijema više ne vode kao državljani BiH.