#državljani BiH

BiH dobila tri nova državljana

BiH dobila tri nova državljana

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Mihail Mateescu, Senada Ćurić-Scheffler i Hector (Mirzat) Moric novi su državljani BiH. Mihail Mateescu je rođen 15. travnja 1974. godine u…