Radmanović, Izetbegović i Komšić preuzeli dužnost

Radmanović i Izetbegović su u svojim inauguralnim govorima istakli da će se u svom radu zalagati za razvijanje dobrosusjedske suradnje sa zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i integraciju BiH u EU.

"Moramo preuzeti političku odgovornost i ispuniti data obećanja. Vrijeme koje je pred nama biće odlučujuće za dalju budućnost BiH i zapadnog Balkana. Svi u BiH moramo da pokažemo političko strpljenje" - rekao je Radmanović koji će biti prvi predsjedavajući u ovom sazivu Predsjedništva BiH u narednih osam mjeseci.

Navodeći da BiH u budućnosti treba nove orjentire i putokaze, on od EU očekuje da bude orjentir i da savjetodavno pomaže, a ne da arbitrira i donosi gotova rješenja.

Izetbegović je istakao da je vrijeme za pozitivan rasplet i da je potrebno hitno usvojiti reforme, u čemu Predjeništvo BiH treba posebno da da doprinos.

Komšić je rekao da su danas uslovi u BiH složeniji nego u prethodnom periodu, a zadaci teži nego u prethodne četiri godine.

Naglašavajući da je malo ko u BiH zadovoljan situacijom u protekle četiri godine, on je naveo da ne treba govoriti o prošlosti i sadašnjosti nego o budućnaosti.

Komšić je u svom obraćanju istakao da će se boriti za ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH.

Današnju sjednicu Predsjedništva BiH otvorio je posljednji predsjedavajući u prošlom sazivu Haris Silajdžić, izrazivši nadu da će Predjedništvo BiH u narednom periodu odgovoriti svojoj ustavnoj obavezi.

Konstituiranje novog saziva Predsjedništva BiH obavljeno je u skladu sa zvaničnim rezultatima izbora koje je objavila Središnje izborno povjerenstvo BiH, pa je njen predsjednik Irena Hadžiabdić Radmanoviću, Izetbegoviću i Komšiću uručila cerifikate, a onda su oni pročitali i potpisali tekst svečane izjave, prenosi Srna.