Put u nepoznato - Autocesta Orašje - Tuzla

Put u nepoznato - Autocesta Orašje - Tuzla
Ni jedan portal, a ni nadležne institucije nisu javnosti predočile preciznu kartu područja preko kojeg je trasirana buduća autocesta. Hrvatska javnost Brčko distrikta i Posavine uznemirena je raznoraznim špekulacijama.

 

No, krenimo redom…

„Konzorcij projektanata prezentirao je predstavnicima JP Direkcija za ceste Federacije BiH, Revizionom timu i Jedinici za implementaciju projekta konačnu trasu brze caste Orašje –Tuzla“

Gospoda je obavijestila zainteresiranu javnost sledećim priopćenjem:

„Trasa je dugačka 65 kilometara. Od Orašja će ići direktno prema Krepšiću, zaobilazeći Lončare. U Brčkom će se dijelom „poklopiti" sa planiranom zaobilaznicom puta Banja Luka - Bijeljina, a prema Tuzli iz Brčkog kreće tzv. malezijskim putem do Bukvika. Odatle skreće prema Gornjem Rahiću, koji zaobilazi s desne, a potom Maoču s lijeve strane. Kroz Majevicu će biti prokopan tunel u dužine od 2.800 metara“.

Jasno i precizno nema se što reći!!! Autocesta tamo skreće, ovamo obilazi s lijeve, da bi opet tamo s desne strane skrenula, pa kroz tunel!

Gdje su precizne karte gospodo?

Šta je s hrvatskim selima koja se nalaze na trasi autoceste???

Pripćenje govori jedno a video i karta drugo!?

Na karti i videu, koje ekskluzivno pokazujemo hrvatskoj javnosti Posavine, vidljivo je da autocesta presjeca hrvatska sela Krepšić, Gorice, Ulović i Vitanoviće!


Hrvati pomenutih naselja se mogu početi pripremati na rušenje kuća i iseljavanje! Na karti se vidi da je autocesta ucrtana preko hrvatskih naselja!

Netko je opet u ime „viših interesa“ prodao Hrvate za porciju ćevapa!

Pozivamo nadležne institucije da javnosti predoče preciznu kartu buduće autoceste!

trasa-autoceste3

Je li hrvatska zemlja već prodana? Koja je cijena zemljišta? Tko kupuje zemljište? Kada stižu bageri?

Anto Sluganović/posavski-obzor.info