Projekt koji će olakšati priznavanje bh diploma u EU

diplome
diplome
To je izjavila povodom završne konferencije ovog projekta koja se održava danas u Sarajevu, a čiji su organizatori Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (MCPBiH), kao glavna institucija zemlje korisnice, i Agencije za regionalni razvoj Senec-Pezinok, koja predstavlja twinning partnera iz zemlje članice EU. Vrijednost projekta je 500.000 eura.

Manezalov je pojasnila da regulirane profesije podrazumijevaju profesije za koje je propisano da moraju postojati određeni uvjeti i koje niko drugi ne može raditi, te navela da se radi o doktorima medicine, zubarima, farmaceutima, veterinarima, babicama i arhitektima.

Dodala je da su profesije kao što su babice i medicinske sestre deficitarne u EU, dok "kretanje" doktora, farmaceuta i zubara unutar EU nije toliko rasprostranjeno zbog težine njihovih studija, te zbog toga što je otvaranje njihovih praksi dosta skupo.

Zamjenik ministra civilnih poslova BiH Đorđe Miličević kazao je da je usklađivanje pravnih propisa BiH s trenutnim pravnim propisima EU, što je i cilj projekta, zapravo jedan od zadataka BiHda bi postala članica EU.

Istaknuo je da je na usklađivanju pravnih propisa rađeno godinu i po dana, te da je rezultat projekta mapa puta s preciznim akcijskim planom šta vlasti BiH na svim nivoima trebaju uraditi u narednom periodu da bi uskladili regulirane profesije s direktivama EU u oblasti obrazovanja, zdravstva, veterinarstva i arhitekture.

To znači, pojasnio je, da će kvalifikacije i diplome koje građani stiču u BiH biti priznate u svim zemljama EU, nakon što bude usvojena spomenuta mapa puta. Dodao je da bh. političari, ne samo na državnom već i na nivou entiteta, imaju ozbiljan zadatak da gospodarskom politikom i politikom u oblasti zapošljavanja stvore uvjete i ambijent da bi se spriječio odliv mozgova iz BiH.

Šef Operativnog sektora za socijalni razvoj i civilno društvo Izaslanstva EU u BiH Massimo Mina naglasio je da će ovaj projekt osobama koje su stekle diplome u BiH olakšati njihovo priznavanje u EU. Kako je rekao, mapa puta razrađuje cijeli taj proces, odnosno definira koje će zakone BiH morati eventualno mijenjati, te kako će ti praktični koraci ka priznavanju diploma izgledati.

Dodao je da su bile utvrđene neke razlike u pogledu nastavnih planova i programa koje se provode u školskim sistemima BiH i EU, te da konkretno u pogledu profesija kao što su veterinari, doktori medicine i arhitekti, rezultati projekta preciziraju što je potrebno uraditi u tim oblastima da bi se uskladile s Direktivom EU.

FENA