Prijedlog Sporazuma za svehrvatsku koaliciju

 Prijedlog Sporazuma za svehrvatsku koaliciju
ako se radi o "radnoj verziji sporazuma", dio javnosti koji je imao uvid u dokument smatra kako je ovaj Sporazum najkvalitetniji i najrealniji prijedlog za svehrvatsku koaliciju nakon Kreševske deklaracije.

Radna verzija Sporazuma:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Duboko svjesni neodrživog stanja u Bosni i Hercegovini, njenih međunarodnih obaveza, a posebice lošeg i neprihvatljivog položaja Hrvata u BiH, HSS-NHI predlaže HDZ-u BiH, HDZ-u 1996 iHSP-u,

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM NASTUPU NA LISTOPADSKIM OPĆIM IZBORIMA U BiH 2010. god.

1.) Zajednički nastup podrazumijeva:

- 1 zajedničkog kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva

-  Jednu listu za Zastupnički Dom Parlamentarne Skupštine BiH, kako ukupnu, tako i po izbornim jedinicama (RS i F BiH)

-  Jednu listu za NS RS, kako ukupnu tako i po izbornim jedinicama

- 1 zajedničkog kandidata za dopredsjednika RS

-  Jednu listu za Zastupnički Dom Parlamenta F BiH, kako ukupnu, tako i po izbornim jedinicama

-  Dogovor oko zajedničke liste za skupštine županija: Središnja Bosna, Zeničko-Dobojska, Tuzlanska, Sarajevska, Bihaćka

2.  Temeljit dogovor oko raspodjele funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na državnoj  razini.

U ovu raspodjelu ulaze slijedeće pozicije:

- očekivana dva kompenzacijska mandata u Zastupničkom Domu Parlamentane Skupštine BiH (1 HDZ BiH i 1 HDZ 1990)

- ostali mandati za isti Dom mogu se ostvariti iz izbornih jedinica i to: iz Mostarske 2 mandata i 1 mandat iz izborne jedinice (Središnja Bosna + Zenica-Doboj)

- 5 zastupnika u Domu naroda i to: 2 zastupnika - HDZ BiH, 1 zastupnik HDZ 1990, 1 zastupnik HSS-NHI, 1 zastupnik HSP

- 3 ministra u Vijeću ministara, 2 HDZ BiH, 1 HDZ 1990

- 3 zamjenika ministra, 1 HDZ BiH, 1 HSS-NHI i 1 HSP

- Predsjedavajući/dopredsjedavajući Domova u PS BiH, 1 HDZ BiH, 1 HDZ 1990

3. Temeljit dogovor oko raspodjele funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na razini F BiH

U ovu raspodjelu ulaze slijedeće pozicije:

- očekivana 4 kompenzacijska mandata za Zastupnički Dom Parlamenta F BiH, i to: 1 HDZ BiH, 1 HDZ 1990, 1 HSS-NHI, 1 HSP

- ostali mandati iz izbornih jedinica sa zajedničke liste

-  5  ministara u Vladi  F  BiH, predsjednik F BiH i 1 predsjedavajući Doma ( Zastupničkog ili Doma naroda), te predsjednik Hrvatskog Kluba

Ovih osam pozicija uključuju slijedeću raspodjelu: 4 HDZ BiH, 2 HDZ 1990, 1 HSS-NHI, 1 HSP. -   Dogovor oko zastupnika u Domu naroda,  gdje  svaka stranka ima najmanje 2  zastupnika, a strateški je važno imati ukupno najmanje 9 od  17 zastupnika u  hrvatskom klubu u domu naroda.

O svim drugim pitanjima, koja nisu obuhvaćena ovim točkama, odluke će donositi Koalicijsko Vijeće, a njega čine predsjednici stranaka potpisnica.

4.   Ciljevi zajedničkog nastupa:

1.  Izmjene Ustava BiH

- istovjetna kolektivna prava konstitutivnih naroda

- istovjetan položaj u mehanizmu odlučivanja, bez dominacije i majorizacije. Općine i gradovi uređeni na istim principima i kriterijima

- Zakon o Glavnom gradu Sarajevu (Distrikt)

2.   Izmjene Izbornog zakonodavstva

- garantirana zastupljenost svih konstitutivnih naroda bez ekskluziviteta

3.   Sprovedba ANEKSA-2 Daytonskog sporazuma - formiranje integriranih policijskih snaga na razini države BiH

4.   Sprovedba ANEKSA-7 - Donošenje državnog zakona o povratku i obnovi

5.   Sprovedba ANEKSA-9 - Uspostava javnih korporacija

6.   Sprovedba obaveza BiH kao članice Vijeća Europe - Zakoni protiv svih vrsta diskriminacije

7.   Zakon o državnoj imovini

8.   Zakon o popisu stanovništva

9.   Zakon o sprovedbi popisa

10. Potpuna primjena Konvencije o Ijudskim pravima

11. Ispunjavanje uvjeta za MAPP-NATO članstvo

12. Sprovedba obaveza preuzetih Sporazumom o Stabilizaciji i Pridruživanju s EU

5.   Mehanizam za zajedničko djelovanje i ostvarivanje ključnih ciljeva.

Poznato je da nakon konstituiranja Zastupničkog Doma Parlamentarne Skupštine BiH i  Parlamenta Federacije BiH (oba doma) , počinje konstituiranje Doma naroda na državnoj  razini i uspostava vlasti u Federaciji BiH.

Ovo konstituiranje se vrši iz Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, kroz nacionalne  klubove, znači kroz hrvatski nacionalni klub bira se 5 zastupnika u državnom Domu  naroda, bira se također predsjednik F BiH, koji sa 2 dopredsjednika imenuje premijera  Vlade F BiH, na čiji se prijedlog imenuje (potvrđuje) Vlada u Zastupničkom Domu Parlamenta Federacije BiH.

Znači, bez odluke hrvatskog kluba nema Doma naroda na razini BiH (nema vlasti na razini države), nema Predsjednika F BiH bez koga nema vlasti u F BiH (federalne Vlade). Ovaj mehanizam možemo koristiti na način da nećemo konstituirati vlast ,,bianco", bez  rješavanja prethodnih pitanja (Ustav i ostalo opisano pod 4. ovog sporazuma) i zato nam  je potrebno da imamo većinu unutar hrvatskog kluba u Domu naroda, a to je 9 od 17 zastupnika (trenutno hrvatske stranke imaju 14 od 17 zastupnika).

6.   Koalicijsko Vijeće može uspostaviti posebne višestranačke timove za pojedina pitanja, kao i radne grupe, koje će pripremiti i druga pitanja, koja mogu postati sastavni dio ovog sporazuma, kao njegov dodatak, što Koalicijsko Vijeće potvrđuje posebnom Odlukom.

7.   Efekti zajedničkog nastupa:

1.   Konačno definiranje političkog projekta Hrvata u BiH

2.   Povratak dostojanstva hrvatskom narodu u BiH

3.   Osjetno bolji izlazak hrvatskih ljudi na izbore

4.   Jača pozicija u pregovorima o Ustavu

5.   Ozbiljnost i odgovornost, pred međunarodnom zajednicom

6.   Jačanje samopouzdanja našim Ijudima, koji rade u različitim državnim i entitetskim institucijama

7.   Konačno rješavanje HRVATSKOG PITANJA u BiH.

Ovaj  sporazum stupa na snagu danom potpisivanja, a ovjeravaju ga Predsjednici stranaka svojim potpisom.

NAPOMENA:

Ovo je radni materijal, podložan izmjenama i dopunama, ali sve rasprave i usvajanje na stranačkim tijelima trebalo bi što prije završiti, a najkasnije do 24.04.2010. Nakon toga bi imali jedno desetak dana za usuglašavanje i potpisivanje Sporazuma.

Ovaj prijedlog sporazuma je i jasan pokazatelj da je hrvatska politička elita u Bosni i Hercegovini konačno shvatila da se najviše može dobiti žrtvovanjem ega i zajedništvom.

Posavski obzor