PREPORUKE Što BiH treba napraviti da bi državljani mogli slobodno u zemlje EU

PREPORUKE Što BiH treba napraviti da bi državljani mogli slobodno u zemlje EU
Denis Lovrović/AFP

Vijeće Europske unije zasijedalo je jučer te su, između ostalog, razmatrali u i revidiranje spiska zemalja čiji građani mogu bez ograničenja putovati u zemlje EU.

Bosna i Hercegovina ni ovaj put nije dospjela na spisak.

- Nakon pregleda pod preporukom postupnog ukidanja privremenih ograničenja neesecijalnih putovanja u EU, Vijeće je ažuriralo popis zemalja za koje treba ukinuti ograničenje. Kao što je navedeno u preporuci Vijeća, ovaj će se popis i dalje redovno pregledavati i, ovisno o slučaju, ažurirati - kazali su iz Vijeća EU.

Na spisku su trenutno Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina uvjetno.

Navedeno je da bi se stanovnici Andore, Monaka, San Marina i Vatikana trebali smatrati stanovnicima EU u svrhu ove preporuke, piše Avaz.

- Kriteriji za određivanje trećih zemalja za koje bi trebalo ukinuti trenutna ograničenja putovanja obuhvataju posebno epidemiološku situaciju i mjere zaštite, uključujući fizičku distancu, kao i ekonomska i socijalna razmatranja. Primjenjuju se kumulativno - dodaju iz Vijeća EU.

Da bi ograničenja putovanja bila ukinuta za građane BiH, ali i drugih država koje pripadaju trećim zemljama, moraju biti ispunjeni kriteriji. Vijeće EU je tačno naznačilo koji su to:

- broj novih slučajeva zaraze COVID-19 virusom u posljednjih 14 dana i na 100.000 stanovnika mora biti blizu ili ispod prosjeka EU, kao što je bilo 15. lipnja 2020. godine. Ovo podrazumijeva brojku od 16 zaraženih na 100.000 stanovnika;

- stabilan ili opadajući trend novozaraženih u posljednjih 14 dana;

- ukupni odgovor na COVID-19 uzimajući u obzir dostupne informacije, uključujući aspekte kao što su testiranje, nadzor, praćenje kontakata, zadržavanje, liječenje i izvještavanje, kao i pouzdanost informacija i, ako je potrebno, ukupni prosjek rezultata za Međunarodni zdravstveni pravilnik (IHR). Informacije koje u ovom pogledu daju delegacije EU, također, trebaju se uzeti u obzir.

Osim toga, i reciprocitet bi se trebao uzimati u obzir redovno i od slučaja do slučaja.

U zemljama gdje se ograničenja putovanja i dalje primjenjuju, sljedeće kategorije ljudi trebaju biti izuzete od ograničenja:

- Građani EU i članovi njihovie obitelji

- dugoročni stanovnici EU i članovi njihovih obitelji

- putnici sa bitnom funkcijom ili potrebom, kako je navedeno u Preporuci.

Navedeno je da i zemlje povezane sa Shengenom, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska, također sudjeluju u Preporuci.

- Ograničenja putovanja mogu se potpuno ili djelomično ukinuti ili ponovno uvesti za određenu treću zemlju koja je već navedena na osnovu promjena u nekim uvjetima i, kao posljedicu toga, u procjeni epidemiološke situacije. Ako se situacija u trećoj zemlji naglo pogorša, trebalo bi primijeniti brzo odlučivanje - kazali su i Vijeća EU aludirajući na to da se neće čekati da prođu dvije sedmice da bi se revidirao spisak.