Pranje novca i dalje velika boljka u BiH

Pranje novca i dalje velika boljka u BiH

Ured State Departmenta za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i provedbu zakona svrstao je BiH u drugu kategoriju od moguće tri, među zemljama koje izazivaju zabrinutost, ali nisu najgore. 

Kako se navodi u izvješću, State Department prati ne samo zakonodavstvo država koje su pod monitoringom, nego i aktivnosti agencija za provedbu zakona i vlasti u primjeni tih zakona. U drugom dijelu izvješća SAD navodi kako je BiH zemlja uglavnom tranzitna točka za pošiljke koje iz jugozapadne Azije idu prema zapadnoj Europi. "Kapaciteti državnih agencija za provedbu zakona i sigurnosnih institucija su još uvijek ograničeni, posebno na državnoj razini", navodi State Department. Spominje podatak da je policija RS prošle godine povećala zapljenu droga za 30%. BiH surađuje s međunarodnim partnerima, i prošle godine je sudjelovala u međunarodnoj akciji u kojoj su bile uključene i Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Albanija.

"Unatoč pozitivnim koracima, bilo je premalo uhićenja najviših vođa trgovine narkoticima. Postoji percepcija među nekim lokalnim nevladinim organizacijama da je to zbog njihove financijske moći i političkih veza", ističe se u izvješću. Spominje se i tvrdnja da službeni Washington ima dobru suradnju s državnim policijskim agencijama i Upravom za neizravno oporezivanje iako te institucije imaju problema s financiranjem i brojem zaposlenih. No, svi oni, kako se navodi, zajedno rade kako bi prevladali probleme i imali učinkovitu borbu protiv lokalne i međunarodne trgovine drogom. Ranija slična izvješća o kriminalu u BiH koje je pravio State Department bila su puno lošija jer nije bilo nikakvih zakona ili policijskih agencija koje bi ga iskorijenile.

izvor: vecernji.ba