POTPORA I SA STROJARSKOG FAKULTETA 'Želimo doprinijeti sustavnom rješavanju problema na Sveučilištu u Mostaru'

Strojarski fakultet SUM

Povodom najave osnivanja Sindikata Sveučilišta u Mostaru, u petak, 24. svibnja 2024. godine održan je sastanak djelatnika Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike (FSRE) koji su dali potporu inicijativi za osnivanje Sindikata SUM.

Predstavnik Inicijativnog odbora je ukratko izložio glavne razloge pokretanja inicijative, a to je u prvom redu izuzetno loša financijska situacija na Sveučilištu, dugogodišnja radna diskriminacija, neprovođenje financijske integracije i mnogi drugi.

Sveučilište u Mostaru je jedino javno sveučilište u BiH koje nema sustavnu financijsku potporu kroz proračune osnivača, već se financira od grantova i, u najvećem dijelu, školarina studenata što je nedopustivo, priopćeno je iz Ustrojbene jedinice FSRE Sveučilišta u Mostaru.

Zalaganje za potpisivanje kolektivnog ugovora

Djelatnici FSRE, kao budući članovi Sindikata SUM zalagat će se za potpisivanje kolektivnog ugovora djelatnika Sveučilišta u Mostaru, što prema Zakonu o radu FBiH imaju pravo.

Na sastanku su izabrani predstavnici koji će sudjelovati na Osnivačkoj skupštini Sindikata Sveučilišta u Mostaru i tako doprinijeti sustavnom pokretanju rješavanja svih nagomilanih problema na Sveučilištu u Mostaru.