Potpisivanje Protokola između Hotlinea, EMMAUS-a i Federalne uprave policije

Potpisivanje Protokola između Hotlinea, EMMAUS-a i Federalne uprave policije

 Ceremonija potpisivanja Protokola o saradnji između Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini, MFS – EMMAUS i Federalne uprave policije održat će se danas u sali Federalne uprave policije FMUP-a. 

Navedenim Protokolom će biti regulirana suradnja i djelovanje ovih institucija, odnosno njegovih potpisnika, u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, a sve u cilju unaprijeđenja i jačanja međusobne suradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja. 

Prije zvaničnog potpisivanja Protokola predstavnicima medija će se obratiti Mirela Šuman - projekt koordinatorica, koja će predstaviti rad Centra za sigurni Internet – Hotline u BiH, v.d. direktor Federalne uprave policije, Ensad Korman, te program menadžerica Centra za sigurni Internet – Hotline u BiH Amela Efendić, priopćeno je iz Federalne uprave policije.