POKUŠAJ UHLJEBLJENJA HDZ KADRA Tužiteljstvo provjerava nezakonito imenovanje Ankice Gudeljević u Konkurencijsko vijeće

Ankica Gudeljević
MCP

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet nakon navoda o nezakonitom imenovanju tri člana Konkurencijskog vijeća BiH o čemu je pisao Fokus.

Za ovaj portal službeno je iz Tužiteljstva BiH potvrđeno da je predmet u radu, i da trenutno ne mogu više detalja davati.

Podsjetimo, Fokus je u istraživačkom tekstu objavljenom 7. svibnja otkrio detalje o malverzacijama prilikom imenovanja bivše ministrice civilnih poslova BiH Ankice Gudeljević (HDZ BiH), kao i Davora Savić te Ninele Salihbašić za članove Konkurecijskog vijeća BiH.

Navodi iz tužbi

Navodi da je prekršen Zakon o ministarskim i drugim imenovanjima sročeni su u tužbama bivših članova Konkurencijskog vijeća Amira Karalića, Aleksandra Bogojevića i Nebojše Popića, a koji su bili i kandidati na zadnjem natječaju.

Spomenuta Gudeljević po više osnova nije mogla biti vrednovana kao jedan od tri najbolja kandidata, a samim time, ističe se i u tužbama, nije mogla biti imenovana. Naime, Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. donijelo je odluku o kriterijima za izbor i imenovanje tri člana Konkurencijskog vijeća prema kojoj novi član Konkurencijskog vijeća mora imati završen pravni, ekonomski ili fakultet društvenog smjera.

Gudeljević nema završen nijedan od spomenutih fakulteta, već ima diplomu iz smjera humanističkih znanosti. Nadalje, prema ovim kriterijima, navodi se da treba imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odnosno iz oblasti konkurencije. Iz njene biografije evidentno je da ga nema budući da je obavljala nekoliko funkcija u privatnim i javnim poduzećima, a potom i funkcije ambasadorice BiH u Njemačkoj, zatim savjetnice zamjenika ministra vanjskih poslova, te u konačnici državne ministrice civilnih poslova.

Prema posebnim uvjetima koje je propisalo Vijeće ministara BiH, novi član Konkurencijskog vijeća ne smije obavljati političke aktivnosti. Međutim, Gudeljević je de facto stranačka osoba. U njenoj biografiji stoji da je politički aktivna od 1997. kada se učlanila u HDZBiH, te da je od 2011. do 2015. bila članica Predsjedništva HDZ-a.

Potez APIK-a

Također, prema navodima iz tužbi, ni druga dva kandidata, koji su zajedno s Gudeljević ocijenjeni kao najbolja tri, nemaju potrebno radno iskustvo iz oblasti konkurencije, što je primarni uvjet definiran članom 22. Zakona o konkurenciji. Riječ je o Davoru Saviću i Nineli Salihbašić koji su odlukom Vijeća ministara sa sjednice od 28. prosinca 2023. postali novopečeni članovi Konkurencijskog vijeća.

Također. Iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za Fokus su potvrdili da su nakon detaljne analize i obrade Tužiteljstvu BiH dostavili predstavku koja se odnosi na Konkurencijsko vijeće.

U njoj se, navode, ukazuje na navodne nezakonite radnje u vezi sa Odlukom o imenovanju tri člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, koja je donesena na 34. sjednici Vijeća ministara BiH od 28.12.2023. godine. Prema navodima iz tužbi, neki od kandidata koji su se prijavili na natječaj su doktori ekonomskih odnosno pravnih znanosti, koji se bave pravom tržišne konkurencije, zatim znanstvenim i akademskim radom, a nisu na rang-listi s najboljim kandidatima. Uzimajući sve navedeno u obzir, zaključuje se da je spomenuta komisija koja je utvrđivala rang- listu kandidata očito radila po (političkim) uputama.

Inače, članovi Komisije koja je utvrdila prijedlog rang-liste s najboljim kandidatima bili pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Admir Softić, šefice odsjeka u ovom ministarstvu Marijana Milić i Edita Perić, te dva eksperta Dragan Vojinović i Jasmina Selimović, koja je novoimenovana guvernerka Centralne banke BiH.