Počinje izgradnja novih 11 km autoceste od Počitelja do Međugorja

Počinje izgradnja novih 11 km autoceste od Počitelja do Međugorja
...Počitelj - Međugorje i Zenica jug - Zenica sjever, a rok za dostavu ponuda je 60 dana.

Autocestom dužine 11 kilometara spojit će se Počitelj sa Međugorjem ali i sa ostatkom Europe putem autoceste Dalmatine, a započet će i nastavak izgradnje dionice autoceste Zenica jug - Zenica sjever ukupne dužine 7 km.

Osigurano je 400 milijuna KM za izgradnju navedenih dionica i to za izgradnju dionice Počitelj - Međugorje osigurana su sredstva od Europske investicijske banke u iznosu od 200 milijuna KM. Sredstva za izgradnju dionice Zenica jug - Zenica sjever su osigurana od od OFID fonda u visini 120 milijuna KM, a u toku je procedura osiguranja 100 milijuna KM od Kuvajtskog fonda za obnovu i razvoj.

"Intenzivne aktivnosti koje se privode kraju za početak izgradnje novih 18 kilometara autoceste na Koridoru Vc je pokazatelj jasnog opredjeljenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija da je izgradnja autoceste kroz našu zemlju prioritet. Investirat će se 400 milijuna KM izgradnjom ove dvije dionice", istaknuo je ministar Denis Lasić.

"Sa zadovoljstvom mogu najaviti da JP Autoceste FBiH završavaju sve pripreme za početak izgradnje novog investicijskog ciklusa na Koridoru Vc. Završavamo otkup zemljišta, osigurana su sredstva za izgradnju, završeni su glavni projekti, a završavamo i tendersku proceduru. Još veće zadovoljstvo mi je što je ovo samo početak izgradnje novog investicijskog ciklusa, a u narednom razdoblju ćemo informirati javnost o projektima izgradnje autoceste koje se uz podršku državnih institucija mogu početi sa izgradnjom do kraja ove godine", istaknuo je direktor JP Autoceste FBiH Ensad Karić.