PLJUSKA STRANAČKOM BIROU Ponovno će se suditi oko postavljanja SDA-ova direktora, a u novom postupku bit će saslušan i Salem Marić

PLJUSKA STRANAČKOM BIROU Ponovno će se suditi oko postavljanja SDA-ova direktora, a u novom postupku bit će saslušan i Salem Marić
hercegovina.info

Županijski sud u Mostaru donio je jedno značajno rješenje koje može biti svjetlosna zraka svima koji se svakodnevno susreću s nezakonitim zapošljavanjima, a po stranačkim nalozima, u ovom slučaju SDA. 

Naime, sudsko vijeće sastavljeno od sudaca Nade Hamović-Kovačević, predsjednice vijeća, Tatjane Mijatović i Zorana Krtalića uvažio je žalbu tužiteljice Lejle Orhan, te će se ponovno suditi oko postavljanja direktora u JU Dom zdravlja Stari grad, gdje se Orhan smatrala oštećenom, a o čemu smo ranije pisali. 
U parničnom postupku tužiteljice Lejle Ohran koju je zastupao Milenko Krčum i Edina Kapetanovića, direktora prvotuženog, kojega je zastupao„Kebo&Guzin“ iz Mostara, a radi diskriminacije pri zapošljavanju, Županijski sud je donio rješenje da se žalba tužiteljice uvažava, prvostupanjska presuda ukida i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Predmet spora je zahtjev tužiteljice da se utvrdi diskriminacija u provođenju natječaja objavljenog 28. 2. 2020. godine i to temeljem stranačke pripadnosti izabranog kandidata, zbog činjenica da izabrani kandidat nije ispunjavao ni formalne uvjete natječaja, da je tužiteljici dostavljena odluka o izboru kandidata sa nejasnom i nepotpunom pravnom poukom i da je u ponovljenom natječaju neopravdano eliminirana iz daljnjeg postupka, uz uskraćivanje prava na pravni lijek neblagovremenim dostavljanjem odluke o imenovanju.

Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da se utvrdi da je prvotuženi povrijedio pravo tužiteljice na jednako postupanje - diskriminirao tužiteljicu u provođenju natječaja objavljenog 28. 2. 2020. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Dnevnom avazu“, na način da je favorizirao drugotuženog kao kandidata na natječaju, koji je bio favorit Stranke demokratske akcije, imenujući ga unatoč činjenici da drugotuženi nije ispunjavao ni formalne uvjete natječaja, zatim tužiteljici dostavio nepotpunu odluku o izboru tog kandidata u kojoj nije data jasna pouka o pravnom lijeku kojem se tijelu podnosi prigovor, te je u ponovljenom natječaju neopravdano tužiteljicu eliminirao iz daljnjeg postupka, a zatim joj u tom ponovljenom natječaju uskratio pravo na pravni lijek na način da joj nije blagovremeno dostavio odluku o imenovanju s poukom o pravnom lijeku.

Prvostupanjskom presudom odbačen je dio tužbenog zahtjeva  kojim tužiteljica traži da se poništi cjelokupni postupak po natječaju, da joj se nadoknade troškovi za povredu njezinih osobnih prava,  

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Županijski sud u Mostaru u obrazloženju navodi da blagovremenom žalbom tužiteljica pobija prvostupanjsku presudu u cjelosti, zbog povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava. 

Županijski sud, uz ostalo, navodi da je tužiteljica izvela dokaz uvidom u Koalicijski sporazum SDA, DF i SBB koji dokaz prvostupanjski sud uopće nije cijenio.

Drugo, iz zapisnika sa pripremnog ročišta vidljivo je da je tužiteljica predložila saslušanje svjedoka Salema Marić, iz Županijskog odbora SDA i Gradskog odbora SDA, kao dokaz da SDA ima presudan uticaj u postupcima imenovanja na rukovodeće pozicije u dijelu Grada Mostara koji je tokom rata bio pod kontrolom Armije BiH, a prvostupanjski sud je odbio taj prijedlog „jer nije u direktnoj vezi sa predmetom postupka, već se radi o hipotetičkom pitanju šta bi bilo kad bi bilo“.

Tužiteljica žalbom ističe da joj je na ovaj način uskraćeno pravo da izvede bitan dokaz, a Županijski sud smatra isto osnovanim. Ovakvim postupanjem prvostupanjski sud je uskratio tužiteljici pravo da raspravlja, a što je utjecalo na donošenje zakonite i pravilne presude, smatra Županijski sud. Stoga u ponovnom postupku prvostupanjski sud treba ponovo otvoriti glavnu raspravu, na kojoj će tužiteljici dozvoliti saslušanje svjedoka Salema Marić i saslušati svjedoka na predložene okolnosti. Ako dođe do promjene suca, radi primjene načela neposrednosti treba ponovo saslušati ranije saslušane stranke i svjedoke.  

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.