TREĆA SREĆA Kome štele mjesto ravnatelja Doma zdravlja Stari grad?

TREĆA SREĆA Kome štele mjesto ravnatelja Doma zdravlja Stari grad?
hercegovina.info

U najnovijem pismu koje je stiglo na adresu portala hercegovina.info obraćaju nam se djelatnici Doma zdravlja Stari Grad u Mostaru, koji kažu da su u toj ustanovi na djelu brojne nezakonitosti vezane za imenovanje ravnatelja, u čemu, kako navode – izravno sudjeluje Upravno vijeće Doma zdravlja na čelu s predsjednikom, potom i sam ministar zdravstva Goran Opsenica, koji amenuje imenovanje, a s ciljem da se na čelo Doma zdravlja postavi, odnosno tamo ostane dr. Edin Kapetanović. 

Već treći put u zadnjih godinu i pol dana Upravni odbor Doma zdravlja Stari Grad Mostar raspisuje natječaj za izbor i imenovanje direktora Doma Zdravlja Stari Grad Mostar. Prvi natječaj je raspisan u ožujku 2019., drugi 28. veljače ove godine, a treći 4. rujna, odnosno prije trinaest dana. Molimo vas da informirate javnost o nezakonitim radnjama koje je do sada učinilo Upravno vijeće Doma zdravlja Stari grad na čelu sa predsjednikom U.O. Marijom Šutalom, a zajedno sa ranijim menadžmentom na čelu sa vršiteljem dužnosti direktora dr. Edinom Kapetanovićem i pravnom službom Doma zdravlja Stari Grad Mostar te Povjerenstvom za provođenje natječajne procedure”, navodi su pismu koje potpisuju djelatnici Doma zdravlja Stari Grad. 

Nije ispunjavao uvjete

Tvrde da dr. Edin Kapetanović nije ispunjavao zakonom propisane uvjete da ga se imenuje na funkciju direktora, no ipak je imenovan.

“Međutim to nije spriječilo Upravno vijeće da nakon što je imenovanjem podobnih članova Povjerenstva za provođenje natječaja i namještaljkama oko bodovanja kandidata koji su se prijavili na natječaj, provođenjem daljnje natječajne procedure uz evidentno kršenje važećih zakonskih propisa i upornim i bezobzirnim ignoriranjem pismenih primjedbi ostalih kandidata koji su se prijavili na natječaj da dr. Edin Kapetanović ne ispunjava uvjete da bude imenovan na mjesto direktora, u potpunosti prihvati takav prijedlog Povjerenstva i imenuje dr. Edina Kapetanovića za direktora i takav nezakonit akt Upravno vijeće proslijedi na suglasnost samom ministru zdravstva dr. Goranu Opsenici koji također, iako je bio informiran da ovaj kandidat ne ispunjava uvjete ipak daje suglasnost na konačno imenovanje dr. Edina Kapetanovića na mjesto direktora.

Sve nabrojane odgovorne osobe su prije konačnog imenovanja dr. Edina Kapetanovića jasno znale i bile informirane da isti ne ispunjava uvjete da se imenuje za direktora međutim sva upozorenja gore navedenim odgovornim osobama  bila su ignorirana”, kažu djelatnici u pismu. 

Na kraju, tek nakon podignute tužbe pred Općinskim sudom Mostar od strane kandidata koji su sudjelovali u natječaju Upravno vijeće poništava natječaj za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja Mostar Stari Grad i razrješava dužnosti dr. Edina Kapetanovića. 

Djelatnici Doma zdravlja u pismu navode da su svi gore spomenuti priznali greške poništavanjem natječaja, no untoč tome nitko nije odgovarao, a s druge strane ponovno pokuašavaju napraviti isto. 

“Imamo i pouzdane informacije da i dalje i nakon što je ponovno objavljen natječaj za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja Stari Grad od 4.09.2020. iste odgovorne osobe preko povjerenstva za izbor i imenovanje žele učiniti sve da dr. Edin Kapetanović bude izabran i imenovan za direktora”, zaključuju u pismu djelatnici, koji navode iz svog pisma dokazuju i obimnom dokumentacijom. 

Predsjednik UO Mario Šutalo na mobitel se ne javlja, a u ministarstvu zdravstva, čiji je uposlenik kažu “da je Upravno vijeće doma zdravlja Stari Grad Mostar, temeljem dostavljene rang liste uspješnih kandidata od strane Povjerenstva za izbor i imenovanje direktora navedene zdravstvene ustanove predložilo za direktora dr. Edina Kapetanovića, nakon čega je zatražilo i dobilo suglasnost ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ te ga i imenovalo”.

Upitani zbog čega je Kapetanović razriješen dužnosti, a natječaj poništen kažu da je naknadno utvrđeno da certifikat izabranog nije iz ovlaštene institucije.

“Dr. Edin Kapetanović je razriješen dužnosti jer je naknadno utvrđeno da posjeduje certifikat o završenom menadžmentu  od ustanove koja nije ovlaštena za provođenje edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta u smislu pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta”, kazali su za hercegovina.info iz Ministarstva zdravstva HNŽ-a. 

Na pitanja je li u tijeku novi natječaj, te koliko je prijava pristiglo, kažu da nazovemo Upravno vijeće Doma zdravlja, čiji predsjednik je djelatnik njihova ministarstva.

“U vezi novog natječaja sve se informacije mogu dobiti od Upravnog vijeća navedene zdravstvene ustanova koje, sukladno statutu, donosi odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora”, istaknuli su.

U prethodnim natječajnim postupcima oštećenom se ponajviše smatrala jedna liječnica, koja je imala potpunu dokumentaciju, no ipak nikada nije izabrana. Nakon pisma djelatnika rapitali smo se tko je ona, te je i kontaktirali, budući da je pokrenula i sudski postupak u ovom slučaju. Na naš telefonski upit i poziv kaže da trenutačno ne bi davala izjave, dok se novi natječaj, a i sudski postupak koji je pokrenula okonča. 

Kapetanović: “Sve je po zakonu”

Pozvali smo i dr. Edina Kapetanovića. Potvrdio je da je zbog njegova imenovanja u travnju u tijeku sudski postupak, jer je jedna osoba tužila Dom zdravlja i direktora.

“Ured obdusmana je donio preporuku da se obnovi postupak što se tiče izbora i imenovanja ustanove, i to su u nadležnom ministarstvu uvažili, stari natječaj je poništen, a raspisan novi. Oko toga jesu li kandidati koji su aplicirali na prvom natječaju imali odgovarajuću dokumentaciju i zadovoljavali u konačnici će ustanoviti sud. Sve se radi prema važećim pravilima propisima”, tvrdi Kapetanović za hercegovina.info.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da su se od prvog natječaja u travnju 2019., do natječaja koji je objavljen prije dva tjedna uvjeti natječaja mijenjali. Tek nakon tužbe nezadovoljnih sudionika natječaja, treći biva napisan onako kako je trebao biti napisan prvi. 
 
Naime, u prva dva natječaja u posebnim uvjetima natječaja izostavljen je dio koji se odnosi na dokazivanje znanja o zdravstvenom menadžmentu, a koji glasi "i to sve tri razine edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadzmenta" i još jedan dio "te ispunjavati druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom". 

Naime, federalni ministar zdravstva donio je pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje se natječu za direktora zdravstvene ustanove (sl.novine FBiH, br.77/17), koji je obavezan za sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH. 

Djelatnici Doma zdravlja nam pak kažu da je Kapetanović u rubrici posebni uvjeti predao certifikat o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta izdan u Goraždu, dok liječnica koja nije prošla natječaj ima certifikat federalnog Ministarstva zdravstva. Je li u međuvremenu, odnosno kupljenom vremenu, dobio ovlašten certifikat, ostaje vidjeti.

Rok prijava na najnoviji natječaj je sutra. 

Podržite i DONIRAJTE našu rubriku ISTRAŽILI SMO