Partija pravog puta

 Partija pravog puta
Osnivač ove partije je Admir Pozderović (savjetnik ministrice u Federalnom ministarstvu obrazovanja!!!!!) iz  Goražda.  Načela Partije pravog puta temelje se na Kur'ana i sunnetu.

Politička Platforma PPP-a:

“Partija pravog puta po svom profilu je multinacionalna i multietnička politička organizacija, slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova, koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovama svojih Programskih ciljeva i u skladu sa  Statutom PPP. Svoja programska načela, Partija pravog puta temelji na načelima Kur’ana i sunneta.Odlikuje se borbom za opću pravdu i pravičan odnos prema ljudima, visokim stupnjem tolerancije, poštovanja različitosti i međuljudskih odnosa, spremnosti na dijalog i mirno rješavanje sporova. U K O L I K O je PROGRAM Partije pravog puta, ujedno i PROGRAM VAŠEG ŽIVOTA, ukoliko želite aktivno sudjelovati u gore navedenim aktivnostima, javite nam se, kako bi se dogovorili oko formiranja organizacije PPP na području Vaše općine”(izvor: stranica PPP-a).

Ova partija je odlična prilika za daidže Big Mac Oršolića, Perycu the Kid Jelača, PoSenilnog Luku i ostale Bosanske Katolike i Bosanske Posavce da se učlane u partiju i profiliraju na političkoj sceni BiH. Isto tako, u ovoj partiji ima mjesta i za one “hrvatske” političare s kupljenom dipolomom koji nisu zadovoljni trenutnim funkcijama. Par multi-kulti rukica će dobro doći ovoj partiji.

Kako doznajemo, svi bivši Hrvati i katolci koji se učlane u ovu partiju za nagradu će dobiti burek i jogurt.

Anto Sluganović/posavski-obzor.info