Papi Franji sam prenio da je broj katolika u biskupiji sa 528.000 pao na 200.000

Papi Franji sam prenio da je broj katolika u biskupiji sa 528.000 pao na 200.000

Kardinal je razgovarao i s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, prefektom Kongregacije za kauze svetih kardinalom Angelom Amatom.

Kako je rekao, Puljić je susret s Papom doživio ugodno.

- Papa je bio vrlo raspoložen i s velikim zanimanjem je pratio svo moje izvješće koje sam mu prenio o stanju Katoličke crkve, o situaciji koju mi sada proživljavamo. I zato sam mu zahvalan, posebno sam spomenuo naše razne potrebe te naša očekivanja, posebno očekujemo nekoliko programa; proglašenje blaženim Sluge Božjega Petra Barbarića i svetim blaženoga Alojzija Stepinca. Mislim da je Sveti Otac s jednim vrlo lijepim očinskim sluhom pratio sve što sam mu kazao, jasno da ostaje na njemu i na njegovim suradnicima da na tome rade - kazao je kardinal Puljić za Radio Vatikan.

On je Papu upoznao sa stanjem u Sarajevu, odnosno Vrhbosanskoj nadbiskupiji kojoj je na čelu već 27 godina. Kazao je kako je prije rata imao 528.000 katolika i da je ta brojka sada spala ispod 200.000.

- I on je itekako pratio tu moju problematiku koju sam mu prikazao, a posebno zabrinjava i novi val odlaska i u čemu je problematika tih odlazaka, jer ostaje onda pitanje hoće li se uspjeti oduprijeti Katolička crkva tim izazovima i opstati na tim područjima. On je posebno ohrabrio i mene kao Pastira, i nas biskupe, a i svećenike na tom području da s jednom nadom i pouzdanjem se nosimo sa svim tim izazovima koje proživljavamo - kazao je kardinal Puljić.