Otvorena međunarodna konferencija o suradnji u borbi protiv cyber kriminala

... Strazburu, priopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Ministarstvo je ukazalo na ovaj rastući sigurnosni izazov u svijetu, te sudjeluje u kreiranju planova zajedničkog djelovanja i borbe protiv ove vrste kriminala. U delegaciji BiH, osim predstavnika Ministarstva sigurnosti, je i ambasador BiH u Strazburu Almir Šahović koji se sa Generalnim tajnikom Vijeća Europe Thorbjornom Jaglandom obratio na otvaranju konferencije.

U svjetlu rastućih prijetnji visokotehnološkog kriminala sudionici ovog skupa, pod nazivom "Suradnjom protiv cyber kriminala", diskutovali su o spremnosti vlasti da osiguraju vladavinu prava u ovoj oblasti, da zaštite pojedince od kriminala i brane prava žrtava.

Zaključeno je da pojedini oblici cyber kriminala imaju izrazito štetan efekat po ekonomije i financijski sistem zemalja, te da je međusobno povjerenje i suradnja, ključ uspjeha u suprostavljanju ovom sigurnosnom problemu.

Posebnu opasnost predstavlja zlouporaba interneta i društvenih mreža u cilju izazivanja svih oblika diskriminacije, netrpeljivosti i govora mržnje, te, u posljednje vrijeme jako izraženog vrbovanja i poticanja na terorističke aktivnosti.

Također, zaključeno je da se u vrhu liste prioriteta mora naći zaštita djece, kao najosjetljivije kategorije društva, od seksualnog nasilja putem interneta. Tijekom obraćanja, naglašeno je da za BiH, odnosno Ministarstvo sigurnosti i policijske agencije u BiH, borba protiv cyber kriminala predstavlja i jedan od sigurnosnih prioriteta na putu ka euroatlantskim integracijama.

U naredna dva dana konferencije razgovaraće se o unaprjeđenju međunarodne suradnje, prikupljanju elektronskih dokaza, zaštiti žrtava cyber kriminala, a tema koja privlači posebno veliku pažnju je radikalizacija putem interneta. To će biti prilika za razmjenu iskustava i najboljih praksi, radi odgovora na ove izazove i borbu protiv cyber kriminala. 

ONASA