Odgođeno oporezivanje toplog obroka i drugih naknada

Odgođeno oporezivanje toplog obroka i drugih naknada
Resorni ministar naglašava da će promijenjena preambula biti donijeta najdalje za dvadesetak dana.

Tekst Općeg kolektivnog ugovora je usaglašen sa prethodnim zakonom o radu pa je potrebno uskladiti ga sa postojećim. Nakon toga ići će se sa proširenjem nadležnosti Općeg kolektivnog ugovora na sve radnike u Federaciji BiH.

Poslodavci kategorični - oporezivanje toplog obroka i regresa koje donosi izmjena pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak ići će na teret radnika.

U Vladi naglašavaju da je trenutnim sistemom isplaćivanja minimalne plaće i maksimalnog iznosa toplog obroka načinjena enormna šteta po budžet Federacije.

Nakon aktivnosti Porezne uprave Federacije i najavljenim novim porezima koje u Vladi vide kao način uvođenja reda, ostaje vidjeti efekte ove politike. Iz Vlade kažu su dobronamjerni i da će ova sredstva ići u Fond PIO, kojem neće trebati kreditno zadužuje za isplatu mirovina.