Obnovljeno suđenje za ratne zločine u Ljubuškom

Sud
Sud
Ilustracija/Hercegovina.info

Obnovljeno suđenje za zločine počinjene u Vojno-istražnom zatvoru (VIZ) koji se nalazio u zgradi policije u Ljubuškom, počelo je pred Apelacijskim vijećem Suda BiH uvodnom riječju Optužbe,

Tužitelj Ahmed Mešić je kazao kako smatra da će Optužba provođenjem dokaza jasno i nedvosmisleno dokazati navode optužnice i krivnju optuženih, kao i da vijeće ima u vidu da donese odluku o utvrđenim činjenicama.

Prvostupanjskom presudom iz kolovoza 2018., Ivan Kraljević je osuđen na dvije godine zatvora, Mato Jelčić na godinu i pol, Stojan Odak na sedam, a Vice Bebek i Vinko Radišić na po godinu zatvora, dok su istom odlukom Slavko Skender i Dragan Miloš oslobođeni krivice, ali je Apelacijsko vijeće uvažilo žalbe Obrane i ukinulo ovu odluku.

Kraljević, Jelčić i Skender su, prema optužnici, u različitim periodima od rujna 1993. do ožujka 1994. godine, bili upravnici u VIZ-u, u kojem je bilo zatočeno više od 100 osoba bošnjačke nacionalnosti, dok su ostali optuženi bili stražari, a na teret im je stavljeno da su zatočene civile i ratne zarobljenike držali u neuvjetnim prostorijama, dozvoljavali njihovo maltretiranje, davali im vrlo malo hrane, te ih odvodili na prinudne radove.

Tužiteljstvo je predložilo vijeću da se provedu svi dokazi iz prvostupanjskog postupka i izvrši reprodukcija iskaza svih saslušanih svjedoka, jer se smatra da su bitni i da su u skladu s materijalnim dokazima.

Odakov branitelj Dražen Zubak je rekao da je prvostupanjskom presudom odbačena optužba za zločin protiv čovječnosti i da se Tužiteljstvo nije žalilo na taj dio, dok tužitelj, prema njegovim riječima, u sudnici govori da u cijelosti ostaje kod navoda optužnice, zbog čega se njegov branjenik na neizravan način dovodi u nezgodnu situaciju.

Zubak je predložio da se reproduciraju iskazi tri svjedoka i izvrši uvid u knjigu dežurstava, dodajući da je u pisanom podnesku naveo na koje se točke optužnice odnosi njegov prijedlog.

Slavko Ašćerić, koji brani optuženog Radišića, naveo je da u ranijem postupku ova Obrana nije imala prijedloga i koristila se dokazima Tužiteljstva, koje je ponudilo dva svjedoka koji spominju njegovog branjenika.

Knjigu dežurstava Prvostupanjsko vijeće u odluci nije ni spomenulo, a kamoli obrazložilo, a radi se o dokazu koji moga branjenika oslobađa odgovornosti. U knjizi dežurstava se vidi da moj branjenik nije ništa uradio i tim dokumentom se on oslobađa, tvrdi Ašćerić.

Kraljevićev branitelj Davor Šilić je kazao da odustaje od svog prijedloga da se reproduciraju iskazi četiri svjedoka i optuženog ako ih Apelacijsko vijeće uzima kao provedene. Bebekova Obrana je predložila da se djelomično reproduciraju iskazi dva svjedoka, a Jelčićeva da ostaje kod svog pisanog prijedloga.

Braniteljica Skendera i Miloša, Senka Nožica je navela da Obrana nije dobila neki novi prijedlog osim reproduciranja iskaza saslušanih svjedoka.

Tužiteljstvo nije naznačilo zbog čega se i na koje okolnosti predlaže reprodukcija iskaza svjedoka. U tom smislu ne možemo ništa postići, odnosno utvrditi tko je bio civil, a tko nije, dodala je braniteljica.

Predsjedavajući Apelacijskog vijeća Tihomir Lukes je rekao da je Tužiteljstvo podneskom predložilo reprodukciju iskaza 50 svjedoka, a jedan od branitelja više od 20 svjedoka, te da će se vršiti reprodukcija samo onih iskaza za koje strane u postupku smatraju da su bitni, te je Optužbi dat rok da se izjasni na te okolnosti.

Nastavak suđenja je 17. siječnja.