Obilježena 20. godišnjica djelovanja Caritasa Biskupske konferencije BiH

caritas, akcija, pomoć, caritas, Caritas Europe, Caritasova radionica, Hrvatski Caritas, Bečki Caritas
Istaknuo je da je Caritas BKBiH tijekom svog postojanja učinio mnogo, prvenstveno na pomoći u hrani onima koji su u stanju potrebe, kao i u ogrjevu, obnovi porušenih kuća i saniranju posljedica poplava.

Direktor Caritasa BKBiH monsinjor Bosiljko Rajić rekao je da Cartias izražava temeljno stajalište ljubavi prema ljudima u nevolji i da je u centru njegovog djelovanja jačanje zajedništva i promoviranje općeg dobra imajući u vidu osobe koje su u stanju potrebe.

Dodao je da u svakom vremenu postoji potreba za zauzimanje za solidarno društvo u čemu Caritas ima važnu ulogu saradnje i djelovanja na političke i socijalne strukture kako bi doprinijeli rješavanju socijalnih pitanja.

Svečanoj akademiji prisustvovali su predstavnici bh. vlasti, diplomatskog kora i nevladinih organizacija.

Proslavu je svojim nastupom uveličala operna solistica Ana Babić.

FENA