Obilježena 20. godišnjica djelovanja Caritasa Biskupske konferencije BiH

Obilježena 20. godišnjica djelovanja Caritasa Biskupske konferencije BiH
Istaknuo je da je Caritas BKBiH tijekom svog postojanja učinio mnogo, prvenstveno na pomoći u hrani onima koji su u stanju potrebe, kao i u ogrjevu, obnovi porušenih kuća i saniranju posljedica poplava.

Direktor Caritasa BKBiH monsinjor Bosiljko Rajić rekao je da Cartias izražava temeljno stajalište ljubavi prema ljudima u nevolji i da je u centru njegovog djelovanja jačanje zajedništva i promoviranje općeg dobra imajući u vidu osobe koje su u stanju potrebe.

Dodao je da u svakom vremenu postoji potreba za zauzimanje za solidarno društvo u čemu Caritas ima važnu ulogu saradnje i djelovanja na političke i socijalne strukture kako bi doprinijeli rješavanju socijalnih pitanja.

Svečanoj akademiji prisustvovali su predstavnici bh. vlasti, diplomatskog kora i nevladinih organizacija.

Proslavu je svojim nastupom uveličala operna solistica Ana Babić.

FENA