NOVI MILIJUNI OD BANKE Namijenjeni su za izgradnju 15 km duge dionice Mostar sjever - Mostar jug

Mostar sjever Mostar jug

Vijeće ministara BiH utvrdio je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu (Koridor 5c - Projekt Mostar sjever - Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za njegovo zaklјučivanje, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija.

Zajam vrijedan 220 milijuna eura namijenjen je za izgradnju oko 15 km duge dionice autoputa na Koridoru 5s s dvije dvostruke trake. Dionica počinje petlјom Mostar sjever i završava petlјom Mostar jug. Očekuje se da će dionica imati 5 tunela i 10 vijadukta na svakom od dva kolovoza, prenosi Akta.ba.

Rok otplate zajma je 15 godina, uklјučujući četiri godine perioda na otplatu glavnice, uz povolјnu EURIBOR kamatu. Zajam je alociran na Federaciju BiH (Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH - agencija za implementaciju). Planirano je da projekt bude završen do kraja 2026. godine.