NOVI MILIJUNI OD BANKE Namijenjeni su za izgradnju 15 km duge dionice Mostar sjever - Mostar jug

Vijeće ministara BiH utvrdio je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog ugovora o zajmu (Koridor 5c - Projekt Mostar sjever - Mostar jug…