NOVA RADNA MJESTA Gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća Mostara dobivaju po dva nova savjetnika

Gradsko vijeće Mostar
Hercegovina.info

Na 43. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Mostara odlučeno je kako će grad dobiti nove savjetnike.

Gradonačelnika će tako umjesto dosadašnjih dvoje, savjetovati četvero ljudi. Dvoje savjetnika dobit će i predsjednik Gradskog vijeća.

Sa sedam godina staža spušteno na tri, pa kompromis nađen na pet

Njih dvojica sada će imati pravo i da prime nove vozače u radni odnos. Gradonačelnik je dosad imao pravo na jednoga, a sada dobiva i drugog, dok će predsjednik vijeća također ostvariti pravo na službenog vozača.

Najviše nezadovoljstva u javnosti ali i među oporbenim vijećnicima izazvao je prijedlog da se za poziciju savjetnika gradonačelnika umjesto dosadašnjih sedam godina radnog staža, traže samo tri.

Ipak, nakon brojnih kritika da se na mjesta savjetnika planira uhljebiti neiskusan kadar, kompromis je pronađen na izmjeni te točke, prema kojoj sada savjetnik gradonalčelnika možete postati ako imate pet godina radnog staža.

Sadržaj se učitava...

Sistematizacija nikada nije izvršena

Prijedlog je vijećnicima obrazložila savjetnica gradonačelnika Radmila Komadina.

"Što se tiče pravilnika, nadležne organizacijske jedinice odlučile su sukladno ovim potrebama izmijeniti postojeći pravilnik, manje-više sve organizacijske jedinice su to napravile. Što se tiče tajništva i savjetnika gradonačelnika, prema postojećoj sistematizaciji bila su dva, a u prijedlogu je broj četiri. Što se tiče uvjeta, to je bilo 7 godina, a sada je smanjeno na 3 godine. S obzirom da je naša županija Zakon o državnoj službi preuzela uredbom, osim članka koji regulira status savjetnika gradonačelnika, tu stoji da uvjeti moraju biti identični uvjetima za rukovoditelja organizacijskih jedinica, odnosno načelnika i tu je 5 godina. Obzirom da HNŽ nije preuzela taj članak, Grad može autonomno riješiti taj uvjet. Mi smo stavili 3 godine, iako ima određenih sugestija da se poveća na 5 godina, gradonačelnik je prihvatio tu sugestiju.

U proračunu grada treba osigurati određena sredstva, dosta mjesta tu ima gdje je riječ o unapređenju pozicija za određene službenike", kazala je ona.

Vijećnik SDA, Mirza Drežnjak zatražio je amandmanom da svoje savjetnika dobije i predsjednik Gradskog vijeća.

Najprije je uputio kritiku gradonačelniku da nikada nije proveo integralnu sistematizaciju radnih mjesta u Gradu. Do isteka mandata nije došlo do sistematizacije i po četvrti put se rade izmjene i dopune sistematizacije.

Mandat savjetnika vezan za mandat izabranog dužnosnika

Vijećnik HRS-a Silvio Bubalo kritizirao je gomilanje savjetnika, te postavio pitanje primaju li se savjetnici gradonačelnika i predsjednika vijeća kao državni službenici ili po mandatu onoga tko ih je angažirao, te mu je predsjednik Gradskog vijeća odgovorio kako je riječ o savjetnicima koji su vezani za mandat izabranog dužnosnika.

Bubalo je kazao i kako je iskreno začuđen zbog uvjeta da vozač predsjednika vijeća mora imati najmanje 10 mjeseci radnog staža, te je postavio pitanje da mu se pojasni zašto gradonačelniku trebaju četiri savjetnika.

Prihvaćeni neki od amandmana

Jedan od potpredsjednika Vijeća, Velibor Milivojević uputio je tri amandmana, prvi na članak 8, radno mjesto Stručni suradnik za lektorske poslove, gdje je tražio da se broj izvršitelja sa jednog poveća na tri.

Amandman dva, za poziciju Stručni suradnik za suradnju s nevladinim organizacijama i građanima, da se sociologiji i odnosima s javnošću, pridoda odsjek Filozofskog fakulteta. Amandman tri, Viši stručni suradnik za suradnju s institucijom ombudsmana i pristup informacijama mijenja se i glasi Stručni savjetnik za suradnju s ombudsmanom i pristup informacijama, te se mijenja se dvije godine staža na tri godine.

Amandmani Mirze Drežnjaka su prihvaćeni, amandmani HRS-a su odbijeni, dok su dva amandmana Velibora Milivoijevića prihvećena, dok mu je drugi amandman odbijen uz obrazloženje kako su već dva puta mijenjani uvjeti za to radno mjesto i natječaj je već danas objavljen.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara je usvojen sa 25 glasova za, pet protiv i tri suzdržana, pa nek uljebljivanje počne.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.