Niže cijene mobilte telefonije?

Niže cijene mobilte telefonije?

...BH Telecom d.d. Sarajevo, Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar BH, a u vezi s provođenjem zahtjeva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o smanjenju cijena u mobilnoj telefoniji.

Na osnovu zaključaka sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održane 12. siječnja, Agencija je pokrenula proces definiranja kratkoročnih mjera koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta za krajnje korisnike, te jačanje konkurencije na tržištu mobilne telefonije.

Telekom operatori su obavezani da se u roku od četrnaest dana izjasne o predloženom nacrtu mjera.

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o konačnim mjerama i datumu njihove primjene, priopćeno je iz RAK-a. 

A.A.