#fiksna telefonija

Niže cijene mobilte telefonije?

Niže cijene mobilte telefonije?

Regulatorna agencija za komunikacije danas je održala konzultacijski sastanak s predstavnicima telekom operatora: ...

	 Broj fiksnih telefonskih linija u BiH smanjio se za skoro 8%

Broj fiksnih telefonskih linija u BiH smanjio se za skoro 8%

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatera u BiH u prvom kvartalu ove godine iznosio je 760.608...

Građani BiH sve manje telefoniraju i šalju sms poruke

Građani BiH sve manje telefoniraju i šalju sms poruke

Stopa korištenja fiksne telefonije u Bosni i Hercegovini ima opadajući trend, a na kraju 2014. godine iznosila je oko 22,3 posto, i niža je u poređenju s zemljama…