FOTO/VIDEO  Nino Raspudić o Martinovom Sarajevu

Nino Raspudić o Martinovom Sarajevu
...kandidata za Hravtskog člana predsjedništa Martina Raguža i u tom kontekstu slikovito je opisao predizbornu kampanju.

Kako znate da ste iz spsrkog dijela Sarajeva ušli u bošnjački dio?
Pa tamo gdje počinju predizborni plakati Martina Raguža tamo je bošnjačko Sarajevo!