Nestaju li endemske vrste riba na području Livanjskog polja?

Nestaju li endemske vrste riba na području Livanjskog polja?
ptice.ba

Nakon terenskih istraživanja u sklopu projekta Uspostavljanje temelja za održavanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru, izrade ribarske osnove i monitoringa kvalitete voda, koji su svi rađeni u posljednjih pola godine, od pet endemskih vrsta riba pronađene su samo dvije

Livanjsko polje, najveće krško polje na svijetu iznimno kompleksnog hidrološkog sustava je poznato po bioraznolikosti. Zaštićeno je Ramsarskom konvencijom te uvršteno u potencijalna Natura 2000 područja. Nažalost, vlasti Bosne i Hercegovine još nisu prepoznale prirodno bogatstvo Livanjskog polja i do sada ono nije zaštićeno niti jednim BiH zakonom.

Projektom Uspostavljanje temelja za održavanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru, koji provodi Udruga Dinarica, a financira Critical Ecosystem Partnership Fund istražuju se populacije pet endemskih vrsta riba: oštrulj, podbila, sitnoljuskavi klen, dinarska pijurica te dalmatinska drlja.

U proteklim terenskim istraživanjima, kao i u ljetos izrađenoj ribarskoj osnovi te monitoringu kvalitete voda pronađene su samo dvije od pet navedenih endemskih vrsta. U jezerima Mandek i Buško jezero endemi nisu pronađeni, dok su u potoku Mandek (uzvodno i nizvodno od umjetnog jezera Mandek) pronađeni buški klen i podbila. 

„Nestajanje endema vjerojatno je uzrokovano prekomjernim spuštanjem nivoa vode u ljetnom periodu zbog velikih suša i punktiranja rupa u Buškom jezeru od strane HEP-a. Dodatni razlog nestajanja autohtonih vrsta je i ubacivanje predatorskih vrsta poput babuške koja je u velikim količinama pronađena u jezeru Mandek na zadnjem terenskom istraživanju 23. listopada 2020. godine“ kaže istraživač na Projektu i doktorandica Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Sanja Duranović. 

Do kraja godine u sklopu Projekta namjerava se uraditi još jedno višednevno istraživanje u nadi da će se pronaći endemske vrste. Ukoliko budu pronađene, namjera ih je čipirati u cilju praćenja njihovih migratornih putova. Sve endemske ribe Livanjskog polja uvrštene su na listu ugroženih vrsta Međunarodnog saveza za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) te je neophodno zaštititi njih i njihovo stanište.