NEOPASNI OTPAD BiH smeće uvozi iz Srbije, Kosova, Slovenije, a evo gdje ga izvozi ...

NEOPASNI OTPAD BiH smeće uvozi iz Srbije, Kosova, Slovenije, a evo gdje ga izvozi ...
Hercegovina.info

Analiza podataka o ukupnom prekograničnom prometu neopasnog otpada u razdoblju 2014.-2020. godine Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ukazuje generalno na rast prometa šest grupa otpada (metalni, tekstilni, gumeni, plastični, stakleni i otpad od sagorijevanja). Samo za neke vrste otpada zabilježen je umjeren pad.

Ukupna količina izvezenog neopasnog otpada u 2020. godini iznosila je 812.232 tone, što je za 3,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Podaci o izvezenim količinama neopasnog otpada u 2020. godini, iz Analize Agencije za statistiku BiH, pokazuju trend pada, što je uzrokovano smanjenim izvozom nekih grupa otpada.

Posmatrajući pojedinačno grupe otpada, u 2020. godini povećan je izvoz staklenog otpada i metalnog otpada. Izvoz tekstilnog otpada, otpadnog papira i kartona, plastičnog otpada, neopasne šljake i gumenog otpada je zadržao trend postepenog pada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupna količina uvezenog neopasnog otpada u 2020. godini godini iznosila 29.029 tona, što je za 10,7 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Analiza podataka o uvozu neopasnog otpada za razdoblje 2014.-2020. godine ukazuje na trend pada uvezenih količina otpada od papira i kartona, neopasne šljake, i metalnog otpada, dok je uvoz plastičnog otpada, tekstilnog otpada i gumenog zadržao trend rasta tijekom promatranog razdoblja.

Analiza podataka o izvozu metalnog otpada u razdoblju 2014. – 2020. ukazuje na rast izvezenih količina otpada. U 2020. godini uočen je rast izvoza, količina izvezenog otpada je za 13 posto veća u odnosu na 2019. godinu. Tijekom prošle godine od ukupno izvezene količine, 45 posto metalnog otpada izvezeno je u Tursku.

Analiza podataka o izvozu staklenog otpada u razdoblju 2014.-2020. ukazuje na promjenjiv trend izvezenih količina. Tako je u prošloj godini uočen rast izvoza, količina izvezenog staklenog otpada za 2,1 posto veća u odnosu na 2019. Najveće količine staklenog otpada izvezene su u Hrvatsku.

U 2020. godini tekstilni otpad iz BiH se izvozio širom svijeta. Izvezeni otpad obuhvata materijale kao npr. strugotina i ostali otpad kože, otpaci od svile, otpaci od vune, pamučni otpad, lan i otpad, rabljena odjeća. Najveće količine tekstilnog otpada izvezene su u Italiju.

Analiza podataka o izvozu otpadnog papira i kartona u razdoblju 2014.-2020. ukazuje na promjenjiv trend. U 2020. godini uočen je pad izvoza, količina izvezenog otpada je za 11,5 posto manja u odnosu na 2019. godinu. Tijekom 2020. godine od ukupno izvezene količine otpadnog papira i kartona, 63,7 posto otpadnog papira i kartona izvezene su u Srbiju.

Analiza podataka o izvozu plastičnog otpada u razdoblju 2017.-2020. generalno ukazuje na promjeniv trend rasta i pada rast izvezenih količina. U prošloj godini uočen je pad izvoza, količina izvezenog otpada je za 8,5 posto manja u odnosu na 2019. godinu. Od ukupno izvezene količine plastičnog otpada 39,4 posto plastičnog otpada u prošloj godini izvezeno je u Hrvatsku.

Analiza podataka o izvozu neopasne šljake i pepela iz toplinskih procesa u razdoblju 2014.-2020. ukazuje na rast izvezenih količina. 2020. godina bilježi pad od 7,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2020. godine od ukupno izvezene količine neopasne šljake i pepela, 57,5 posto neopasne šljake i pepela izvezeno je u Hrvatsku.

U 2020. godini uočen je pad izvoza gumenog otpada, količina izvezenog otpada je za 35,6 posto manja u odnosu na 2019 godinu. U 2020. godini od ukupno izvezene količine gumenog otpada, 37,8 posto gumenog otpada izvezeno je u Slovačku.

Analiza podataka o uvozu metalnog otpada u razdoblju 2014. - 2020. ukazuje na promjenjiv trend rasta i pada uvezenih količina. Tijekom 2020. godine od ukupno uvezene količine metalnog otpada, 40,4 posto metalnog otpada uvezeno je iz Italije.

Analiza podataka o uvozu tekstilnog otpada u razdoblju 2014.-2020. ukazuje na promjenjiv trend rasta i pada uvezenih količina ovog otpada. Prošle godine uočen je pad uvoza, količina uvezenog tekstilnog otpada za 0,6 posto manja bila je u odnosu na 2019. godinu. Tijekom 2020. godine od ukupno uvezene količine tekstilnog otpada, 50,8 posto uvezeno je Njemačke.

Analiza podataka o uvozu otpadnog papira i kartona u razdoblju 2014.-2020. ukazuje također na promjenjiv trend rasta i pada uvezenih količina tijekom posmatranog razdoblja. U 2020. godini količina uvezenog otpadnog papira i kartona je za 55,8 posto veća u odnosu na 2019 godinu. Tijekom prošle godine od ukupno uvezene količine otpadnog papira i kartona, 53,9 posto uvezeno je s Kosova.

U 2020. godini količina uvezenog plastičnog otpada je za 75,2 posto veća u odnosu na 2019., a od ukupno uvezene količine 79,5 posto uvezeno je iz Slovenije.

Analiza podataka o uvozu neopasne šljake i pepela iz toplinskih procesa u razdoblju 2014.-2020. ukazuje na pad uvezenih količina. Tijekom prošle godine od ukupno uvezene količine neopasne šljake i pepela, 63,2 posto uvezeno je iz Mađarske. U 2020. godini uočen je rast uvoza, količina gumenog otpada, a od ukupno uvezene količine  98,4 posto uvezeno je iz Srbije.

Zbog nedostatka podataka u BiH o uvozu/izvozu neopasnog otpada prema Regulativi 259/93/EEC o prekograničnom prometu otpada, Odsjek za statistiku životne sredine Agencije za statistiku BiH je poduzeo aktivnosti na obradi dostupnih podataka statistike vanjske trgovine, odnosno iz Jedinstvenih carinskih isprava od Uprave za neizravno oporezivanje BiH, u skladu sa Protokolom o suradnji potpisanim između tih dviju institucija.