Negativno mišljenje zastupnika federalnog parlamenta o RTVFBiH

Izvještaj koji je zastupnicima u ime predsjednika Upravnog odbora RTVFBiH-a Igora Solde podnio Esad Cerić nije odobren iako je prethodno, u raspravama nekolicine prijavljenih govornika uglavnom konstatirano da je RTVFBiH prošlu godinu završila ekonomski uspješnije nego više prethodnih godina, da su prvi put rashodi bili manji te da su obaveze koje su ovu medijsku kuću opterećivale s 24 milijuna KM smanjene za gotovo 1,5 milijuna u 2009. godini, piše slobodna dalmacija.

Inače, osim zamjerki na financijsko poslovanje velike zamjerke FTV-u su da oni kao javna televizija, posebno njezin informativni program, većinom u funkciji promocije stranačkih interesa, prije svega SDP-a, a manje u službi javnosti.

M. Landeka