Župa Drvar traži od Ministarstva graditeljsva HBŽ da izda lokacijsku dozvolu za obnovu pastoralnog centra

Župa Drvar traži od Ministarstva graditeljsva HBŽ da izda lokacijsku dozvolu za obnovu pastoralnog centra

Nakon što je Općina Drvar službenim aktom od 27. 6. 2019. po drugi put odbila izdati Župi Sv. Josipa Drvar lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju višenamjenskog objekta, ne poštujući tako drugostupanjsko rješenje Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije koje je prethodno uvažilo žalbu Župe Drvar po svim točkama, iz Župe je na adresu Ministarstva 15. srpnja ponovno službeno upućena žalba po ovom pitanju.  

Žalba je napisana argumentirano i opširno na šest stranica i njome se ponovno dokazuje da Općina Drvar nije poštovala drugostupanjsko rješenje Ministarstva graditeljstva i sve njihove upute, te da je nova odbijenica ustvari novi dokaz samovolje i paušalnosti općinske vlasti u Drvaru koja nezakonito vodi ovaj upravni postupak i donosi nezakonita i nedopustiva rješenja.   Kako Ministarstvo ovaj postupak  ne bi opet vratilo na rješavanje prvostupanjskom organu, tj. Općini Drvar koje zasigurno – motivirano netrpeljivošću prema Katoličkoj Crkvi – ni nakon deset žalbi ne bi postupilo drugačije, Župa Drvar u ovoj novoj žalbi traži od Ministarstva graditeljstva, kao više instance, da ono samo donese rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta u vlasništvu župe. Taj zahtjev je opravdan i u skladu s propisima i odredbama Zakona o upravnom postupku, gdje u članu 239, stav 1 izričito stoji: „ Ako drugostupanjski organ nađe da se na podlozi činjenica utvrđenih u upotpunjenom postupku stvar mora riješiti drugačije nego što je riješeno prvostupanjskim rješenjem, on će svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje I SAM RIJEŠITI STVAR.“