Najavljena realizacija projekta rješavanja kanalizacije

Obuhvaćeno 15 općina

Ministar Damir Ljubić je ovom prilikom izjavio da se radi o prvom velikom projektu rješavanja kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda u većem broju općina u Federaciji BiH, a čija ukupna vrijednost iznosi 121,3 milijuna eura.

Financira se kreditnim sredstvima Europske investicijske banke i vlastitim sredstvima u 15 općina FBiH. Na sastanku s predstavnikom službe gospodarstva općine Široki Brijeg i resornog ministra pokazano je do koje je faze stigla izrada projektne dokumentacije ove općine.

Inače ova općina je na listi ''pilot općina'' prve faze realiziranja projekta ''Vodoopskrbe i sanitacija u Federaciji BiH'', kako je to kazao i sam ministar Ljubić. Projekt obuhvaća prioritetne investicijske podprojekte u oblasti vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda na području Federacije BiH, a osnovni cilj mu je poboljšanje javnog zdravstva i okoliša.

Kreditno zaduženje

Pojedinačni projekti za sada obuhvaćaju općine Zenica, Zavidovići, Visoko, Olovo, Usora, Doboj Jug, Doboj Istok, Posušje, Široki Brijeg, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Orašje, Tomislavgrad, Bosanska Krupa i Grad Mostar. Ljubić je najavio i mogućnost uključenja novih općina u navedeni projekt.

''Riječ je samo o sposobnosti općine i njihovom stupnju izrade dokumentacije, odnosno ispunjavanju uvjeta za navedeni projekt'', kazao je Ljubić. Krajem mjeseca u Širokom Brijegu bit će organiziran sastanak općinske jedinice za implementaciju projekta s predstavnicima EIB-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, nakon kojeg bi se trebalo krenuti u realizaciju ovog projekta. Spomenimo i to da je Općinsko vijeće Široki Brijeg u kolovozu ove godine donijelo Odluku o prihvaćanju kredita EIB-a za ovaj projekt u iznosu od 5,800.000 maraka, s rokom otplate 25 godina s početkom otplate šest godina nakon realiziranja kredita, piše Dnevni list.