Načela federalizacije su jedini put kojim se poštuje konstitutivna arhitektura BiH

Načela federalizacije su jedini put kojim se poštuje konstitutivna arhitektura BiH
astupnici su u raspravi podržali napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Europskoj uniji te pozvali na daljnji napredak u provođenju institucionalnih reformi, reformi na području vladavine prava i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Naglašena je potreba za provođenjem presuda Europskog suda za ljudska prava te briga o ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini kao i potreba za legitimnim političkim zastupanjem građana.

U raspravi je sudjelovala i zastupnica Željena Zovko koja u svom u izlaganju naglasila sljedeće: „Pozdravljam Izvješće zastupnika Prede te rezolucije Europskog parlamenta koje su usvojene 2014. i 2015. godine koje govore o načelu federalizacije kao jedinom putu kojim bi se poštivala konstitutivna arhitektura BiH. 25 godina nakon rata trebali bi izvući pouke o Bosni i Hercegovini te ponuditi praktična rješenja, a ne tražiti ona koja nije moguće implementirati. Konstitutivni narodi postoje i to se treba poštivati. Kada BiH postane članica Europske unije moći ćemo razgovarati o nekim drugim željama".

Glasovanje o Izvješću o napretku Bosne i Hercegovine na rasporedu je Odbora za vanjske poslove sutra u 16.00 sati.