NA SNAZI OD SUTRA U Sarajevu nova naredba i oštrije mjere

NA SNAZI OD SUTRA U Sarajevu nova naredba i oštrije mjere
Samır Jordamovıc/Anadolija

Krizni stožer Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je novu naredbu koja će stupiti na snagu sutra, 25. siječnja 2021 .godine.

Sadržaj naredbe:

1. Zabranjuje se organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 30 osoba;

2. Zabranjuje se organizacija za sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, rođendani, proslave i drugi obiteljski skupovi slične prirode);

3. Zabranjuje se organizacija glazbe uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće;

4. Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru (prekrivena usta, nos i brada) osim za:

- djecu mlađu od sedam godina života

- učenike osnovnih škola od prvog do petu razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama

- osoba s invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju i

- osoba koja obavljaju tjelesnu sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata;

5. Naređuje se obavezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičke distance od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru;

6. Naređuje se svim osobama da se, uz propisno nošenje zaštitnih maski i održavanja fizičke distance u zatvorenom i otvorenom prostoru, pridržavaju i svih uputstava Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo;

7. Naređuje se da sve pravne osobe, poduzetnici i fizičke osobe koja su u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima zaštićeni maskom, da obavezno sprovode mjere dezinfekcije, osiguraju maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, da se pridržavaju se uputstava Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za organiziranje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju;

8. Naređuje se organizacija radnog vremena u razdoblju od 5 do 23 sati:

- svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja gospodarskaa djelatnost (benzinske pumpe stanice, objekti za smještaj i dr.),

- priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, i dr.).

- svim tržnim centrima uz obavezno prisustvo covid redara u okviru radnog vremena;

9. Naređuje se subjektima koji obavljaju registriranu djelatnost da uvjete za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti, na radnom mjestu;

Naredbe za ugostiteljske objekte

10. Naređuje se organiziranje natjecateljske aktivnosti sportskih organizacija i sportaša isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Krizni stožer Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo;

11. Naređuje se subjektima koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, kazališta, muzeji i si.) da:

- organiziraju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera s posebnom pažnjom na ograničenje broja osoba u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance, -na ulazu u objekt da postave obavještenje o ukupnom broju osoba koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući da je za svaku osobu potrebno sedam metara kvadratnih;

12. Naređuje se svim subjektima koji obavljaju registriranu djelatnost da vrše svakodnevnu dezinfekciju i pojačanu higijenu svojih poslovnih prostorija. Dezinfekciju i pojačanu higijenu mogu i samostalno obavljati;

13. Naređuje se se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlaštenja da organiziraju svoj rad s građanima na sljedeći način:

-na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

- održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno poduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

- omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz osiguranje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku;

Vjerski obredi

14. Naređuje se svim pravnim subjektima kao i kantonalnim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlaštenja da mogu organizirati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće;

15. Dozvoljena su okupljanja na sahranama do najviše 25 osoba, uz zabranu da se sućut ožalošćenim izražava bliskim kontaktom;

16. Naređuje se upravama groblja obvezno nadziranje pridržavanja epidemijskih mjera propisanih za okupljanja na sahranama i izražavanja sućuti ožalošćenim;

17. Naređuje se svim školama stranih jezika da svoju djelatnost obavljaju uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera;

18. Naređuje se svim auto školama da teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanju kontakata na daljinu, da satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, da pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobile, te da se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje;

19. Naređuje se upraviteljima zgrada, poslodavcima i predstavnicima javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi, i slično); 

20. Preporuka je da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte;

21. Naređuje se organizatorima okupljanja da osiguraju da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo;

Nadzor MUP-a

22. Naređuje se svim poslodavcima da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, da smanje fizički kontakt između zaposlenika kad god je to moguće, da uvedu rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla, da uvedu klizno radno vrijeme gdje je to moguće, da organiziraju rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće, da smanje broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru, da redovito provjetravaju prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

23. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutatnjih poslova Županije Sarajevo, Županijska uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora.

24. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usuglase s ovom Naredbom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovom Naredbom i o tome obavijeste Krizni stožer Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo i Vladu Županije Sarajevo.

25. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionira se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ("Službeni list", broj 00/00 I 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Federacije BiH", broj 29/05).

26. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25.02.2021. godine, do isteka roka od 14 dana.

Na sve što nije regulirano ovom Naredbom primjenjivat će se direktno odredbe Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 03-33-55-2/2021 od 11.02.2021, godine.