MMF odobrio novu tranšu za BiH i Federaciju

Ovaj novac bit će raspoređen između bosanskohercegovačkih entiteta - dvije trećine Federaciji a trećina entitetu Republike Srpske.

Ovom uplatom osigurana je fiskalna stabilnost države Bosne i Hercegovine njenih entiteta. Board direktora MMF-a odobrio je ovu tranšu nakon provedenih mjera dogovorenih u sklopu stand by aranžmana sa institucijama države BiH od kojih je najznačajnija bila usvajanje Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju  branitelja koji je Parlament Federacije BiH usvojio na posljednjem zasjedanju.

Uplatom sredstava MMF-a otvorena su vrata federalnog proračuna ka 58 miliona konvertibilnih maraka koje je Europska komisija predvidjela kao pomoć ovom bosanskohercegovačkom entitetu.

Fena