Ministarstvo prometa HNŽ nije isknjižilo 19 milijuna maraka, a milijune dodjeljivali bez natječaja i kriterija

Ministarstvo prometa HNŽ nije isknjižilo 19 milijuna maraka, a milijune dodjeljivali bez natječaja i kriterija

Prošlogodišnje poslovanje Ministarstva prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije nije dobilo 'prolaznu' ocjenu federalnih revizora. Kako navode u svom izvješću, sporno je bilo više točaka zbog kojeg je izvješće uzeto s rezervom i ukazuje na nepravilnosti u radu.

Ministarstvo na čelu sa Stjepanom Krasićem (HDZ BiH) nije izvršilo isknjižavanje 19.397,687 maraka vrijednosti ceste R - 419 Jablanica - Posušje koja je odlukom Vlade FBiH prekategorizirana iz regionalne u magistralnu cestu te nije više u nadležnosti Županije, a to, prema revizorskom 'očevidu' nije u skladu s Uredbom o računovodstvu proračuna.


Sporna je bila i raspodjela sredstava u prošloj godini, kao i javne nabavke.

Milijuni koje je Ministarstvo prebacivalo izvršeni su na osnovu zahtjeva korisnika, bez javnog poziva i utvrđenih kriterija za raspodjelu i utvrđivanje visine sredstava po korisnicima, što nije utemeljeno na principu transparentnosti prema Zakonu o proračunima u FBiH. Tako je Ministarstvo prometa i veza HNŽ prošle godine drugim razinama vlasti podijelilo 1.233,336 maraka.

Također, za nabavke radova tekućeg održavanja cesta u iznosu od 279.688 KM nije proveden postupak javne nabavke. Natječajna dokumentacija za nabavku vozila nije pripremljena na način da se osigura pravedna i aktivna konkurencija.Županija nije svoj zakon uskladila već punih 20 godina...

Revizorsko izvješće koje potpisuju Dragan Kolobarić i Dževad Nekić navodi da HNŽ nije uskladio svoj Zakon o javnim putevima iz 2002. godine sa Zakonom o cestama Federacije, iako su županije bile dužbe to učiniti u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu. Također, Vlada Nevenka Hercega nije donijela odgovarajuće odluke i poduzela potrebne radnje za organiziranje i početak rada javne županijske ustanove za ceste jer je utvrđeno da je Uprava za ceste upravna organizacija u sastavu Ministarstva prometa i veza bez svojstva pravne osobe.

Izvješće neovisnog revizora daje se na osnovu provedene financijske revizije, koja obuhvaća reviziju financijskih izvješća i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.