MINI ŠENGEN Jačanje utjecaja Srbije ili dobrobit svih

MINI ŠENGEN Jačanje utjecaja Srbije ili dobrobit svih
Hercegovina.info

Sudjelovanjem u “mini Šengenu” Bosna i Hercegovina dobila bi veliku priliku za priljev stranih investicija, smatraju ekonomisti. U zemlje koje bi bile obuhvaćene sporazumom putovalo bi se samo sa osobnom iskaznicom, bilo bi omogućeno izdavanje zajedničkih radnih dozvola, a diplome bi automatski bile priznata, dok roba na granicama ne bi čekala danima – ako odigramo mudro, mogli bismo itekako imati koristi, tvrde stručnjaci.

U inicijativi “mini Šengen” za sada sudjeluju Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, a sve je izvjesnije da će se priključiti Crna Gora i Kosovo. Nagađa se da su pojedini donositelji odluka u našoj zemlji oprezni jer strahuju od mogućeg povećanog utjecaja Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine, jer je najveći zagovarač inicijative predsjednik Srbije. To bi mogao biti razlog zbog kojeg Predsjedništvo nije prihvatilo Dodikov poziv da se odmah pristupi “malom Šengenu”.

Osim što bi trebala zaživjeti sljedeće godine, o ovoj inicijativi za sada se ne zna dovoljno. Mnogi su već počeli da je nazivaju pokušajem stvaranja nove Jugoslavije. Ipak, stručnjaci smatraju da je poenta ekonomsko uvezivanje i stvaranje jedinstvenog tržišta, čime bi konkurentnost pojedinačnih država bila znatno veća.

U inicijativi za sada sudjeluju tri zemlje, podržale su je Europska unija i Sjedinjene Američke Države. Možda je upravo poruka iz Europe jasan signal posmatranja procesa pridruživanja pojedinačnih država.

Da bi zemlje koje će biti dio “malog Šengena” efikasno ekonomski surađivale, jasno je da će morati riješiti brojna otvorena politička pitanja. Uzevši u obzir trusno područje Zapadnog Balkana, posla će, sasvim sigurno, biti “preko glave”.