Martin Raguž: Hrvati su ključ rješenja za BiH

...pojavile su se priče o stvaranju neke nove platforme na čelu sa Martinom Ragužom, a evo što je za naš portal HERCEGOVINA.info rekao sam Martin.

2010. HDZ1990 nije ušao u platformu. smatrate li danas sa 3 godine odmaka to dobrim potezom ili lošim?

HDZ1990 se odredio strateški i politički, ne u odnosu u poziciju na vlasti već u odnosu na strateške nacionalne prioritete hrvatskog naroda u BiH, prvenstveno u smislu poštivanja legitimne izborne volje hrvatskog naroda kako konstitutivnog naroda čija je ustavna, institucionalna i stvarna pozicija najranjivija. Odredili smo se strateški ispravno, nacionalno samosvjesno i odgovorno, svjesni da bez suštinskog rješavanja ustavnih prava hrvatskog naroda nikakva pozicija u vlasti ne može biti prioritetna. Gledano iz tog kuta, elementarna činjenica za koju je HDZ1990 najzaslužniji jeste da je radikalno otvoreno hrvatsko pitanje. Ako tome dodamo činjenicu kako smo prilikom nastanka HDZ1990 kao hrvatski zastupnici odbili legalizirati Travanjski paket bez promjena koje bi bile u interesu hrvatskog naroda u BiH, potpuno je razvidno kako HDZ1990, kad je u pitanju njegovo djelovanje na rješavanju hrvatskog pitanje u BiH ima dominantnu ulogu koja nije povezana s ambicijom da se po svaku cijenu bude u vlasti već da se rješavaju najvažnija pitanja za hrvatski narod ali i BiH u cjelini. Drugo je pitanje jesmo li učinili sve unutar tog nacionalnog cilja i jesmo li mogli učiniti bolje.

Uvaženi profesor sa mostarskog sveučilišta prof. Mile Lasić je na gostovanju na FACE TV-u prije par mjeseci najavio mogućnost koalicije SDA-DF-HDZ1990-NSRzB i onda eventualna koalicija na državnom nivou sa SDS i PDP nakon izbora 2014. godine. Ima li u tome istine?

Već u odgovoru na prethodno pitanje jasno sam rekao, a i već sada mogu najaviti, da će nakon Sabora HDZ1990, naša stranka značajno ojačati svoju političku poziciju koja će rezultirati preuzimanjem političke inicijative u rješavanju hrvatskog pitanja u BiH kao ključa za rješenje i BiH u cjelini. Već sama moja kandidatura za predsjednika pokazuje, kao i ispitivanja javnog mnijenja, da se stvari kreću u tom pravcu. I dalje ćemo biti vođeni navedenim nacionalnim ciljevima koji trebaju biti usklađeni sa strateškim ciljevima za BiH u cjelini, a to su europski put, članstvo u NATO-u, te korjenita ustavna reforma. Surađivati ćemo sa strankama koje su spremne otvoreno i razvidno raditi na rješavanju ovih najvećih izazova na način da se hrvatsko pitanje u BiH prihvati kao ključ rješenja, da se respektira autentična hrvatska politička pozicija, a ne da se ona vezuje isključivo bilo za Banja luku, bilo za Sarajevo. Kao narodnjačka stranka koja želi biti dio odgovornosti unutar okvira europske pučke stranke, stranka koja se zalaže za socijalnu pravdu koja ima demokršćanske korijene, želi razvijati programsku suradnju, prvenstveno sa strankama slične programske orijentacije, a ne kao što je slučaj sa većinom stranaka sada u BiH da je glavni motiv podjela pozicija u vlasti bez obzira na izostanak principa za formiranje vlasti kao i rezultata te vlasti. Mi želimo napraviti otklon od ove negativne paradigme i biti predvodnici suradnje na poštivanju identiteta, preuzimanju odgovornosti za ostvarivanje obećanog kroz kriterije i rezultate kao mjerilo.

 Poznato je da ste 2008. godine aktivno propagirali ujedinjenje dva HDZ-a, što se na kraju nije dogodilo. Danas imamo situaciju u kojoj Tomislav Karamarko otvoreno zalaže ujedinjenje. Hoće li se ikada stvoriti okolnosti da se dva HDZ-a ujedine?


Od strateškog interesa za hrvatski narod u BiH je poštena i odgovorna suradnja hrvatskih stranaka u BiH na rješavanju otvorenog hrvatskog pitanja. U tom kontekstu suradnja dvije najjače stranke u BiH je od izuzetnog značaja. Ta suradnja mora donijeti novu kvalitetu i za hrvatski narod u BiH ali i za BiH u cjelini i ne može i ne smije rezultirati bilo čijom ekskluzivnom pozicijom ili dominacijom pa radilo se to i o HDZ BiH. Odnosi ove dvije stranke u prostoru kada su u pitanju odnosi i uspostava vlasti, kao i ukupan život su na velikom testu i u tom smislu je velika obostrana odgovornost da se odnosi ne izoštravaju nego da suradnja rezultira boljitkom za hrvatski narod, a ne zaštitom bilo čijih osobnih ili skupnih interesa. Od ove suradnje ovisiti će i budućnost odnosa ove dvije stranke.

Božo Ljubić se povukao iz stranačkog života, što mu mnogi suradnici zamjeraju, posebno zbog "poslije mene potop" načina odstupanja, što su neki nazvali kukavičkim. Da li je to po Vama kukavički potez ili jednostavno biološki moment kada netko shvati da je došao njegov kraj političkog djelovanja?

To je osobna odluka dr. Ljubića i nikakvog potopa neće biti, naprotiv od najave moje kandidature rejting stranke je u stalnom porastu. Svi u HDZ1990 smo dužni učiniti sve da na Saboru učvrstimo jedinstvo i zajedništvo stranke na čitavom prostoru BiH i time ojačamo ukupnu poziciju Hrvata u BiH

U zenitu najveće krize oko uspostave Vijeća ministara, postojao je svojevrsni konsenzus međunarodne zajednice, ali i domaćih političkih subjekata da biste Vi trebali biti osoba od kompromisa za vođenje vijeća ministara. Znamo da do toga nije došlo i da je tada otišlo više od godinu dana u svojevrsnom političko-ekonomskom kaosu. Smatrate li da nije do toga došlo radi dogovora Čović - Ljubić, ili su ipak neke druge okolnosti u pitanju?

Činjenica je da sam jedna od rijetkih osoba koja je u dva navrata odbila mogućnost da bude na čelu Vijeća ministara, prvi put kada je na sceni bila Alijansa za promjene i drugi puta kada je bila Platforma, jer nisu sadržavale temeljno načelo odnosa u BiH, a što je jedno od najvažnijih postulata mog političkog djelovanja, uvažavanje političke volje konstitutivnih naroda. A u oba ova slučaja hrvatskog naroda u BiH. Ovo je ujedno i moj odgovor svima koji zaboravljajući ove važne činjenice pokušavaju me neuspješno smjestiti u njihove političke projekcije. Ostao sam i ostati ću dosljedan slušajući glas svog hrvatskog naroda u BiH i boreći se za naše neotuđivo pravo na ravnopravnost u demokratskoj i europskoj BiH. Drugo je pitanje jesu li unutar legitimne političke volje birani najbolji i najkvalitetniji kadrovi za najodgovornije funkcije u državi, ali to je pitanje za širu raspravu nekom drugo prigodom.

U slučaju Vašega dolaska na čelo 90ke, zasigurno ćete odabrati tim ljudi od povjerenja u uži krug suradnika. Možemo li znati konkretna imena nekih od njih?
Spominju se između ostalih i imena Stjepana i Nikole Krešića kao velikih povratnika u HDZ1990, u slučaju Vaše pobjede, što oni istina nisu potvrdili, ali nisu ni demantirali, a mediji su pisali i o neskrivenom simpatiziranju direktora Aluminija Ive Bradvice prema Vama. Izgleda uistinu da okupljate svojevrsni dream team. Koliko je istine u tome?

U tijeku je šira rasprava unutar općinskih i županijskih organizacija oko mogućih kadrovskih rješenja koja će na samom saboru biti izabrana u najuže vodstvo stranke kao i druga najvažnija stranačka tijela poput Središnjeg odbora. Sigurno je da ću uvažavati raspoloženje stranačkih organizacija i uvažavati i preporuke i prijedloga ali je izvjesno kako ću imati stav po tom pitanju. U HDZ1990 sa mojom kandidaturom do kraja je otvoren proces profiliranja stranke, gdje ću osim programskog profiliranja imati i kadrovsko profiliranje. Taj posao je u stvari jedan ozbiljan proces koji će na samom Saboru biti samo otvoren, a nakon Sabora će biti intenzivno nastavljen, kako preustrojem stranke prema predloženim izmjenama statuta te nastavku programskog profiliranja kao i nužnog kadrovskog pomlađivanja započetog prije održavanjem vrlo ozbiljnih političkih seminara i akademija koje su izvanredno prihvaćene od našeg mladog članstva. Mogu obećati kako će se u narednih godinu-dvije na taj način afirmirati barem dvije do tri stotine mladih kadrova koji trebaju donijeti novu energiju i vjerodostojnost HDZ1990. Već sada mogu reći kako postoji ogroman interes za pristup stranci ali poučeni ranijim iskustvima biti ćemo odgovorni i sigurno kako ćemo imati određenu vrstu filtra za članstvo. Sigurno je kako će ljudski kapaciteti ali i moralni kredibilitet biti krucijalni za selekcioniranje ključnih kadrova. Značajna potpora ključnih gospodarskih subjekata ovom pristupu postoji ali ona nije vezana za imena već za strategiju razvoja gospodarstva koju ću snažno promovirati.

2010. HDZ1990 se zalagao za federalno uređenje BiH sa teritorijalno administrativnim uređenjem Bih koje bi poštovalo konstitutivnost Hrvata u BiH i na teritorijalnom planu (Vaš intervju iz 2010. Slobodna Dalmacija). Neki dan ste izjavili da Hrvati moraju jačati Federaciju. Od kuda zaokret?

Moj stav po tom pitanju je jasan i konzistentan. Cjelovita reforma ustava koja će uključivati čitavu BiH, ne samo F BiH, zasnovana na federalnom konceptu. Izjavio sam kako treba žurno reformirati Federaciju, a ne jačati je ovakvu, što su neki krivo interpretirali, slučajno ili ne. Ovakva Federacija je trenutno najozbiljniji strukturalni problem u čitavoj BiH i nužno ju je temeljito reformirati, ne kao kraj preustroja nego kao početak ukupnog preustroja BiH.

Hoćete li objaviti svoju imovinsku karticu ako dođete na čelo stranke?

Moja imovinska kartica je javna i objavljena je na web stranici Parlamenta i nije vezana za stranačku poziciju.

Evo još neka poruku našim čitateljima od Martina Raguža?

Poruka Hrvatima u BiH ali i svim građanima BiH, nakon ulaska Hrvatske u EU i dolaska EU na granice BiH stvaraju se nove strateške i povijesne okolnosti koje jednom za sva vremena trebaju osigurati trajni mir i stabilnost na ovim područjima i u BiH. Dosadašnji povijesni ciklusi sukobljavanja, ratova i egzodusa moraju biti zamijenjeni novom europskom paradigmom poštivanja nacionalnih, vjerskih i kulturnih identiteta. Dijalogom i konsensualnom kulturom koji će spriječiti bilo čiju hegemoniju, dominaciju ili ekskluzivizam te spriječiti svaki oblik diskriminacije. Hrvati u BiH postaju europski državljani i trebaju definitivno raskinuti sa svim oblicima privremenosti kad je u pitanju naš odnos prema opstanku ovdje ili odnosu prema BiH. Bez obzira na sadašnju ustavnu ranjivost, Hrvati su ključ rješenja za BiH, a kroz takav pristup definitivno će riješiti svoju poziciju.

HERCEGOVINA.info