Martin Raguž: Bosnu i Hercegovinu urediti po federalnom modelu

Martin Raguž: Bosnu i Hercegovinu urediti po federalnom modelu
Zato je potreban konzistentan model, a to je federalni model koji će omogućiti jedan funkcionalan balans između identiteta i entiteta", izjavio je Raguž.

On je u intervjuu za novosadski Dnevnik dodao da je federalni model uređenja BiH, za koji se zalaže HDZ 1990, naišao na pozitivan odjek u Europi, jer vodi zemlju ka demokraciji i uređenoj pravnoj državi.

Raguž smatra da su Hrvati u BiH, u sadašnjoj organizaciji, "došli do zida" i da je neophodno nešto mijenjati, kako ne bi bili više politički marginalizirani i dekonstituizirani.

Prema njegovoj procjeni, Beograd će u narednom periodu učiniti sve da Srbija i BiH u pozitivnom smjeru još više ojačaju svoje sadašnje veze i odnose.

SRNA