Mara Drljo: Nakon što su pobili muškarce, među njima i mog Franju, morale smo im nositi oružje na stražu

Mara Drljo prisjetila se da su je vojnici ABiH 16. travnja 1993. godine, skupa s ostalim ženama i djecom iz sela Trusina, "potjerali iza jedne kuće", dok su muškarce iz sela strijeljali. Među ubijenim muškarcima, prema iskazu svjedokinje, bio je i njezin suprug Franjo.

Svjedokinja je istaknula da nije vidjela strijeljanje, ali da je kasnije vidjela tijela ubijenih. Drljo je dodala da su žene, nakon strijeljanja muškaraca, nosile oružje prema selu Gostovići te da su idućeg dana napustile Trusinu.

"Puške smo nosile na njihovu stražu, gore prema Gostovićima. Prenoćile smo u kući Bosiljke Krešo i sutradan smo razmijenjene u Kostajnici" , kazala je svjedokinja Drljo.

Svjedokinja se prisjetila pojedinih nadimaka vojnika koji su napali Trusinu. "Zvali su se nekim imenima kao što je ‘Struja' i ‘Mrav'", rekla je Drljo.

Za ubojstva 18 hrvatskih civila i četiri pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) počinjena u selu Trusina 16. travnja 1993. godine, Tužiteljstvo BiH tereti Mensura Memića, Dževada Salčina zvanog Struja, Senada Hakalovića, Nedžada Hodžića, Nihada Bojadžića i Zulfikara Ališpagu Zuku.

U optužnici stoji da su Memić, Salčin i Hodžić, bivši pripadnici Specijalnog odreda "Zulfikar" pri Štabu Vrhovne komande ABiH, i Hakalović, nekadašnji pripadnik 45. brigade "Neretvica" ABiH, sudjelovali u napadu na Trusinu i ubojstvima civila i ratnih zarobljenika.

Napadom je, kako se navodi u optužnici, rukovodio Bojadžić, tadašnji zamjenik zapovjednika odreda "Zulfikar". Optuženi Ališpago, bivši zapovjednik istog odreda, tereti se što nije kaznio vojnike koji su sudjelovali u strijeljanju.

Tijekom unakrsnog ispitivanja, svjedokinja Drljo se složila s optuženim Salčinom da je jedan vojnik spasio 14-godišnjeg dječaka koji se zvao Dragan te da je uveo žene i djecu u jednu kuću kada je počela padati kiša.

"Taj vojnik je ostao s vama, ušao s vama u kuću, stalno bio na vratima, dao vam upaljač da zapalite vatru (...). Ja sam Struja, vjerujte da nisam znao što će se dogoditi", kazao je optuženi Salčin, a svjedokinja se složila s njim.

Drljo se složila sa Salčinom da ih taj vojnik nije dirao i da im nije rekao ništa ružno. "Ovo mi je trebalo, ovo je moja izjava kod Tužiteljstva", rekao je optuženi Salčin nakon što je unakrsno ispitao svjedokinju.

Svjedokinja Drljo se prisjetila i da je među vojnicima koji su bili u crnim i maskirnim uniformama prepoznala sina Zaima Hakalovića. "Prepoznala sam ga po ocu, šta je on radio, ja ne znam. Zaim je imao trojicu ili četvoricu sinova, ja im ne znam imena", kazala je Drljo.

Obrane optuženih Hakalovića, Hodžića, Bojadžića i Ališpage svjedokinju Drljo će unakrsno ispitati 19. prosinca.
BIRN Justice Report