Luka Neum!? Nema šanse!

Održano je više stručnih izlaganja iz različitih područja, a prije svega iz područja ekologije i turizma, zaštite okoliša, razvoja cestovne i pomorske infrastrukture, povijesnih događanja vezanih uz Neum i zaleđe. i sl. Na temelju meritornih stručnih izlaganja i diskusija doneseni su zaključci.

Apartmanizacija

Potrebno je u potpunosti zaštititi jedinstveni hidrogeološki i ekološki sustav Neuma i zaleđa. Hidrogeološke funkcije Popova polja i zaleđa Neuma su velikim projektima već jako ugrožene i potrebno ih je revitalizirati, a time i spasiti veliko marikulturno bogatstvo prirodnog rezervata Neuma i šire okoline. O tome je potrebno širiti pozitivnu svijest te poticati osnivanje strukovnih udruga u vladinu i nevladinu sektoru sa sjedištem u Neumu.

Ne postoje nikakve prostorne, ekološke, pomorske, a ni bilo kakve druge pretpostavke za izgradnju bilo kakve luke u Neumu, kao ni za druge veće infrastrukturne objekte koji bi mogli imati negativni utjecaj na okoliš.

Turizam je jedina gospodarska grana koja osigurava budućnost i prosperitet Neuma i njegova zaleđa. Potrebno je spriječiti divlju izgradnju, a pogotovo potpuno beskorisnu apartmanizaciju i zamijeniti je kvalitetnim hotelskim kapacitetima te na taj način, osim gospodarskog rasta, utjecati i na zaštitu okoliša.

Postojeći cestovni i pomorski promet su već sada na granici mogućeg i ne mogu se dalje povećavati. Svako daljnje povećanje u potpunosti će ugroziti sadašnju turističku djelatnost i ostaviti Neum bez njegove turističke perspektive. Iz tog razloga potrebno je razmotriti mogućnost izmještanja cestovnih prometnica u bliže zaleđe.

Sveučilište u Mostaru će u roku od šest mjeseci organizirati znanstveni simpozij s istom tematikom “Neum i zaleđe sutra” te pozvati sve relevantne stručnjake iz zemlje i inozemstva da daju svoj doprinos ovoj problematici na znanstveno utemeljen način.

Sveučilište u Mostaru će razmotriti mogućnost osnivanja Pomorskog instituta i otvaranja studija pomorstva u sklopu Sveučilišta u Mostaru sa sjedištem u Neumu.

slobodna dalmacija